Taget til efterretning

Broager Kommune foretager sig ikke yderligere i sagen, fortæller borgmesteren

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Borgmester i Broager Kommune, Jørn Leh­mann Petersen, forstår ikke Ombudsmandens kritik af kommunen.

»Vi har haft et problem på den skole, og vi har som ledelse truffet de beslutninger, som vi mener er nødvendige i den situation«, siger han.

»Vi genoptager ikke sagen, for vedkommende har selv søgt væk og har dermed selv været med til at løse problemet«, siger Jørn Lehmann Petersen.

Sagen har været behandlet på det seneste byrådsmøde, og borgmesteren mener, at man administrativt vil svare Folketingets Ombudsmand, at byrådet har taget hans skrivelse til efterretning, og at der ikke foretages yderligere i sagen.

»Ombudsmanden siger, at vi burde have foretaget en partshøring, men ikke at vi skulle have gjort det. Det er en væsentlig forskel«.

Ville det ikke have været pænt af jer at partshøre læreren?

»Dér er det, jeg siger, at sagen jo nu er løst, fordi vedkommende har fundet en anden stilling«, svarer Jørn Lehmann Petersen.

Hvad hvis der opstår en lignende sag i kommunen?

»Hviser forholder jeg mig til, når det bliver aktuelt, ellers kunne jeg jo ikke lave andet. Det er altså ikke en sag, der blæser os omkuld og får os til at ændre en hel masse. Det er slet ikke en sag, der kan bære al den opmærksomhed, som nogle prøver at give den. Langtfra«.

Får sagen konsekvenser for nogen?

»Skolen har brug for at få arbejdsro og for at se fremad. Ved at tage den sag op og blive ved med at grave i den er man med til at spænde ben for udviklingsmuligheder for den skole, og det tror jeg hverken Danmarks Lærerforening, personalet eller vi som ledelse og ikke mindst borgerne har en interesse i. Jeg har en stærk interesse i at se, at den skole får nogle udviklingsmuligheder og fremstår som visionær og får nogle stærke muligheder i en fremtidig kommunestruktur«, siger borg­mester Jørn Leh­mann Petersen.

Skoleleder på Egernsund Skole, Peter Brodersen, har ikke set Ombudsmandens brev til kommunen. Men han fortæller, at han naturligvis står ved dét, han for to år siden skrev til kommunen om samar­bejds­vanskelighederne mellem ham og den forflyttede lærer. Derudover ønsker han ikke at udtale sig, da der er tale om en personsag.

Kredsformand Lisbeth Skytte Skyum fra Sønderborg og Omegns Lærerkreds fortæller, at hun for nylig har været til møde i den faglige klub på Egernsund Skole, fordi der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø på skolen. Kredsen anbefaler en undersøgelse, og Broager Kommune har sat penge af til undersøgelsen.

Læs også side 27

hlauritsen@dlf.org