Bliv i Danmark i de to sidste uger af skolesommerferien, hvis du vil være sikker på at få din fulde løn i august.

Udlandsferie kan koste to uger uden løn

Hvis du har planer om at pakke bilen og køre udenlands i din sommerferie, kan der være god grund til at inkludere corona-hjemsendelse i planlægningen. Ellers kan turen til sydligere himmelstrøg komme til at koste dig 14 dages påtvungen hjemsendelse - måske uden løn.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Artiklens indhold er præciseret af DLF kl. 16:35, red.

Skal du udenlands i en af de to sidste uger af sommerferien anbefaler Danmarks Lærerforening, at du først vender planerne med din skoleleder og tillidsrepræsentant.

"Det er vigtigt at tjekke, om arbejdsgiveren har udstukket retningslinjer om, at ansatte skal opholde sig hjemme i 14 dage, når de kommer tilbage fra ferie i et land, som Udenrigsministeriet fraråder, at man opholde sig i. Hvis det er tilfældet, så bør man undersøge, om der eventuelt er mulighed for at arbejde hjemmefra i hjemsendelsesperioden", siger advokatfuldmægtig i DLF Camilla Bengtson.

Planlægger man sin ferie, så man kan nå at være to uger hjemme mellem endt udlandsophold og skoleåret starter, er der ingen problemer.

Elever skal ikke tilbydes undervisning, hvis de har været i Sverige uden godkendelse

Ingen løn?

De danske myndigheders retningslinjer, der fraråder al unødvendig rejseaktivitet, gælder indtil videre til 31. august.

Vælger man alligevel at begive sig uden for landets grænser, skal man opholde sig to uger hjemme. Undtagen hvis rejsen går til Norge, Island eller Tyskland, som har fået grønt lys som rejsemål.

En lærer vil ikke kunne kræve at få hjemmeundervisningsopgaver under karantænen, men skolelederen vil være i sin gode ret til at forlange, at læreren bliver hjemme.

"Den ansatte kan ende med at stå i den situation, at der ikke er ret til løn eller andre ydelser under fraværet. Men det er en konkret afgørelse, som ledelsen skal træffe, og den ansatte skal have mulighed for forklare sig først. Hvis ledelsen vil trække i løn, som bør man straks kontakte sin tillidsrepræsentant eller kreds", siger Camilla Bengtson.