Mistrivsel

SF vil give børn ret til akut hjælp fra PPR

Publiceret Senest opdateret

SF har stillet forslag om, at regeringen skal tage initiativ til at sikre, at børn senest 1. januar 2025 får ret til akut hjælp i PPR. ”Kommunerne er i dag ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at give børn og unge akut hjælp ved for eksempel angst eller skolevægring. Det er således op til den enkelte kommune, om den ønsker at have et akut behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel. Derfor er det vidt forskelligt, om børn og unge kan få behandling”, argumenterer forslagsstillerne.

 ft.dk: Forslag til folketingsbeslutning om at give børn ret til akut hjælp fra PPR