Hvis politikerne insisterer på 'den sorte skole', så er der ikke meget frihed til elevernes kreative valg, mener Carolina Magdalene Maier.

Alternativet: Skolen skal have frihed til at sætte de kreative fag på niveau med de boglige

Elever skal have mulighed for at dygtiggøre sig på alle kundskabsområder – ikke kun de boglige - mener Alternativets skoleordfører og oplever, at undervisningsministeren har for meget fokus på de boglige fag.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alternativet: Christiansborg skal stoppe detailstyringen af folkeskolen

"Vi har for øjeblikket en minister, som i dén grad har fokus på de boglige fags dybde og som ikke er bleg for offentligt at udtrykke sin skepsis overfor projektarbejdende skoler. Det er også en minister, som i sin udmærkede idé om at forkorte skoledagen foretrækker at sløjfe den understøttende undervisning og indføre flere naturfagstimer. Igen et udtryk for politisk kontrol som er båret af en faglig overbevisning om, at de boglige fag er vigtigere end de kreative, åndelige og håndværksmæssige,", lyder det fra Carolina Magdalene Maier, skoleordfører for Alternativet i et blogindlæg i dag på folkeskolen.dk.

Hun har notereret sig, at flere politikere i øjeblikket - i allerhøjeste grad undervisningsministeren  - taler om at folkeskolen skal sættes fri. Men hun mener, at den frihed ikke kun skal bruges til at fremme de boglige fag.  

Hjerneforsker: Broderi og sløjd er lige så vigtigt som bevægelse i undervisningen

"En ægte fri tankegang medfører vel også en skole med et bredere spektrum af kundskaber at dygtiggøre sig i? En skole, hvor man naturligvis skal lære at regne, læse, tale engelsk, osv. Ligesom man skal lære sin historie at kende. Men en skole, som samtidig giver mere plads og anerkendelse til de kreative og åndelige fag, således at de elever, der kan og vil dygtiggøre sig mere i f.eks. musik eller håndværk, får mulighed for det", skriver hun.

Hvor er elevernes frihed til at være kreative?

Carolina Magdalene Maier mener, at hvis man politisk bestemmer, at det er den "sorte skole" med klassisk tavleundervisning og fokus på boglige kundskaber, som er den eneste rigtige, så er der ikke meget friheden for eleverne til at dygtiggøre sig indenfor andre kundskaber.

Regeringen vil nu indføre obligatorisk prøve i praksisfaglige fag

"Det, jeg argumenterer for, er en skole med en langt bedre balance imellem de boglige, åndelige og håndværksmæssige/kreative kundskaber. Hele vejen op igennem skolen, dvs. fra 0. til 9. klasse. En sådan skole er i mine øjne en friere skole. Fordi den taler bredere til alle barnets sanser - ikke kun hovedet, men også til hænderne og hjertet", skriver Carolina Magdalena Maier.

Læs mere

Læs hele Alternativets indlæg her