Ti kommuner er udpeget til at få penge til flere hænder i PPR

Undervisningsministeriet har sat navn på ti kommuner, som får tilbudt puljemidler til at styrke deres PPR. Der er flere forstadskommuner i blandt. Også det vestlige Sjælland, Lolland-Falster og Langeland er dækket ind. Ingen jyske kommuner får penge.

Publiceret Senest opdateret

I finansloven for 2024 blev der afsat en pulje på 50 millioner kroner i 2024 og 80 millioner kroner årligt fra 2025 til 2027 til de cirka ti procent af kommunerne, som har det største behov for flere medarbejdere i PPR. Puljen skal hjælpe PPR-personalet med forebyggende arbejde, så de kan være mere til stede i dagtilbud og skoler.

Nu har Undervisningsministeriet offentliggjort, at det bliver Albertslund, Ballerup, Brøndby, Guldborgsund, Herlev, Ishøj, Kalundborg, Langeland, Lolland og Slagelse Kommuner, som får tilbudt puljemidler.

Kommunerne er udvalgt, fordi de rangerer højest på Indenrigs- og Sundhedsministeriets socioøkonomiske indeks for 2024, der måler kommunernes relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner ud fra en række socioøkonomiske kriterier.

"Nogle steder i landet er der særligt mange børn, som har behov for ekstra hjælp i deres skole eller børnehave. Med denne økonomiske håndsrækning ønsker vi mere personale med ekspertviden til at støtte op om børnene. Det skal blandt andet reducere ventetiden hos PPR," siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Slagelse har en tilfreds PPR-leder

I 2024 får Langeland Kommune det mindste beløb, nemlig lidt over en million kroner. I toppen finder man Slagelse med knap 9,4 millioner kroner.

”Vi har været i tvivl om, hvorvidt vi ville komme blandt de ti kommuner, eller om vi ville stå lige udenfor, så jeg er en tilfreds PPR-leder”, siger Bo Clausen fra PPR i Slagelse.

Tilskuddet svarer til cirka 15 årsværk, men det er for tidligt at sige, hvilke faggrupper Bo Clausen vil ansætte.

”Puljemidlerne taler ind i vores strategi om, at vi skal være aktivt til stede sammen med lærere og pædagoger. Men det vil være umodent af mig at pege på, hvordan vi konkret vil bruge pengene, for vi er i dialog med skoler og dagtilbud om, hvordan vi kan styrke lærerne og pædagogers arbejde i dagligdagen. Jeg vil gerne afvente den dialog”, siger Bo Clausen.

Han er ikke nervøs for, om PPR Slagelse kan tiltrække 15 nye medarbejdere.

”Vi har problemer med at tiltrække faguddannede psykologer, men der står ikke i kriterierne, at vi skal ansætte psykologer. Men igen, jeg vil ikke komme med en udmelding lige nu om, hvilke faggrupper vi vil ansætte”, siger den vestsjællandske PPR-leder.

Puljen skal understøtte forebyggende arbejde

De PPR-medarbejdere, de ti kommuner ansætter, kan blandt andet understøtte tilrettelæggelse af undervisning og mellemformer, herunder eksempelvis co-teaching, NEST-klasser og indsatser, som styrker de specialpædagogiske kompetencer. Det kan være som øget supervision og rådgivning i dagtilbud og skoler. Målet er også at reducere efterspørgslen efter pædagogisk-psykologiske vurderinger og dermed nedbringe ventetiden.

De erfaringer, som de udvalgte kommuner, gør sig i forbindelse med brugen af puljemidlerne, kan samtidig give viden, der kan komme landets øvrige kommuner til gode.

Den konkrete fordeling af midlerne til de ti kommuner sker ud fra deres børnetal i 2024, og vil blive genberegnet i hvert af årene 2025 til 2027.