Skoledebattør og lærer fra Egelundskolen i Albertslund, Pia Henriksen.

DLF-valg: Vil repræsentere dem, der ikke er repræsenteret i dag

Mød lærer og kredsstyrelsesmedlem fra Albertslund, Pia Henriksen, der er en af kandidaterne til den ledige post i DLF's hovedstyrelse. Det er nu, lærerne skal mobiliseres, mener hun - for anstændige arbejdsforhold og en styrkelse af lærerfagligheden.

Publiceret

VIGTIGSTE MÆRKESAGER FOR PIAHENRIKSEN

- Alle medlemmer skal have en stemme i hovedstyrelsen, som dekan spejle sig i.

"Jeg taler med en del lærere, som er drænet for energi og ikkelængere føler, at deres faglige værdier er spejlet i fællesskabet -og her er det simpelthen for enkelt bare at dele op i nej- ogja-sigere til arbejdstidsaftalen. De er typisk ikke drevet af sådanet rationelt udgangspunkt, hvor det bare handler om at opnå etbestemt resultat. De er også drevet af den energi, man henter frafællesskabet, når man kæmper for den samme drøm. Jeg tilhører dengruppe lærere, der har behov for en stemme, der bygger på nogetmere indignation og har mere mod til at stå imod konsensus. Der eret større mindretal blandt medlemmerne, som ikke er repræsenteret ihovedstyrelsen. Jeg ønsker et helt nyt fokus påmedlemsdemokratiet", siger Pia Henriksen.

- Respekten for lærerfagligheden og det professionelle omdømmeskal styrkes

"Vi har ikke en fælles forståelse af kerneopgaven, vi deler ikkesamme sprog hele vejen i styringskæden. Men arbejdsvilkår ogresultater hænger sammen. Vi har lærere, der render rundt i enhverdag, som nogle steder er helt grotesk - med  både børn ogvoksne i permanent stresstilstand og vold og trusler. Hvis denudvikling skal vendes, skal der være en form for respekt for det,vi siger og gør".

- Anstændige arbejdsforhold - kortere skoledage

"Jeg er en af dem, der arbejder benhårdt for kortere skoledage.Når vi har en skole med stressede lærere, vold og trusler ogunderviser alt for mange lektioner, så er vi nødt til at gørenoget. Medarbejdernes engagement er blevet nærmest sådan ennedtrådt resurse. Lærerjobbet er i virkeligheden megetmeningsfuldt, men når der til stadighed bliver kørt  nærmestrovdrift på dine kræfter, og du hele tiden står over for noget, derikke længere giver mening - så vænner du dig til, at det bliverhverdag".

VALG 1. TIL 10. MARTS

Fra den 1. marts kl. 9 til den 10. marts kl. 16 kan lærere ogbørnehaveklasseledere i Danmarks Lærerforening stemme ved etelektronisk suppleringsvalg til Lærerforeningens hovedstyrelse. Derer en ledig plads, fordi et medlem er trådt ud, og hverken 1.-eller 2.-suppleanten har kunnet træde til. Folkeskolen.dk bringerinterview med de fire kandidater, og du kan læse mere om valget ogkandidaterne i fagbladet Folkeskolen, derudkommer på torsdag.

Vær med i valgdebatten på folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En hjernerystelse satte i efteråret en stopper for Pia Henriksens kandidatur til formandsvalget i Danmarks Lærerforening, men nu kaster den erfarne lærer og skoledebattør fra Egelundskolen i Albertslund sig i stedet ud i en valgkamp med tre andre kandidater for at blive valgt til den ledige post.

Pia Henriksen, der også er medlem af kredsstyrelsen i Albertslund, blev læreruddannet i 2002 og har dermed - med egne ord - været på både den ene og anden side af inklusionslov og folkeskolereform.

"Og noget af det, jeg kan se bare forsvinder, er energien og troen på, at man kan lykkes. Alt det, som skal bære et job, som er egentlig er så meningsfuldt", siger hun.

Og lige præcis her skal man da også finde afsættet til tre af hendes væsentligste mærkesager op til valget. Hun går bl.a. til valg for at skabe et helt nyt fokus på medlemsdemokratiet.

"I dag ved mange lærere jo ikke engang, hvem der sidder i hovedstyrelsen. Jeg er bestemt ikke uenig i alt, hvad der foregår i hovedstyrelsen i dag. Meget af det handler om signalværdien. Vi kan ikke både kæmpe og hviske på samme tid. Samarbejde er jo ikke nødvendigvis det samme som at gå stille med dørene. Vi skal finde den rette balance, og det er ikke tydeligt nok. Det er på en måde for tandløst - alle medlemmer skal jo kunne spejle sig i hovedstyrelsen", siger hun.

"DLF skal være et skridt foran"

Er der noget, DLF kan forbedre i forhold til håndteringen af corona? 

"Der er jo noget, der tyder på, at det kan komme til at trække ud med at få genåbnet resten. Hvis vi læner os bare en smule tilbage og siger, at det hele er overstået lige om lidt, så risikerer vi, at lærere skal gå på arbejde og udsættes for ret groteske ting. Det har været helt grotesk med rengøringen - og det kan jo ikke være rigtigt. Det skal vi blive ved med at italesætte, og DLF skal blive ved med at påpege, hvad der foregår derude. Nu snakker ministeren om at teste elever. Idéerne bliver vildere og vildere, og her tror jeg bare, at DLF skal være helt fremme i skoene og holde rigtig godt øje med, hvad de finder på. DLF skal hele tiden være et skridt foran".

Her skal DLF gøre en indsats lige nu

Hvad stemte du, da arbejdstidsaftale A20 var til afstemning?

"Jeg stemte nej".

Hvad bør DLF gøre for at sikre lærere m.fl. indflydelse på egen arbejdstid i næste skoleår"?

"Der er noget, der tyder på, at man ude lokalt allerede er en smule bagud i forhold til at få sat nogle gode ting i gang i forhold til skoleplanen og det at få indflydelse på næste års arbejdstid. Dér hvor DLF lige nu skal gøre en indsats, er at finde ud af, hvordan tillidsrepræsentanterne sikres mandat til at gå ud og starte noget af det her op, mens rigtig mange lærere stadig er hjemsendt. I hvert fald kunne man stille nogle redskaber til rådighed, så TR og kredsen kan gå ud og få lærerne med på råd i den her proces. Jeg er bekymret for, om det - på grund af corona - ender med bare at være noget samarbejde mellem kun TR og skoleledelsen".

Er det den rigtige måde, hovedstyrelse og formandskab vælges på -  herunder også hvis et medlem af hovedstyrelsen forlader posten i utide?

"Hvad angår det her valg, finder jeg det demokratisk rigtigt at sætte den her proces i gang. Der var jo nogle suppleanter, men i og med at de ikke ville, synes jeg kun, at det er rimeligt med et valg. Hvad angår formandskabet synes jeg jo, at medlemmerne selv skal have lov til at vælge, hvem der skal være deres formand i stedet for kongressen. Vi vil gerne have aktive medlemmer i Danmarks Lærerforening - men så skal de altså også inddrages meget mere".