Farvel til mobning

Kan man spille sig til bedre trivsel på skolen? Det håber Vigerslev Allés Skole i Valby. Skolen er med i et projekt, som skal mindske mobning og fremme trivsel, og hvor en spilleplade dikterer dagsordenen.

Publiceret

SIGNE OUTZEN JENSEN

Afdelingsleder på Vigerslev Allés Skole i København siden april2019.

I sit afgangsprojekt under sin diplomuddannelse i ledelse skrevhun om trivselsprogrammet Skolestyrken, hvor hun indsamlede data omskolens trivsel over en længere periode.

Har nu sat gang i trivselsprogrammet på sin skole.

ET FORLØB MED SKOLESTYRKEN

• Det første step i projektet er et møde mellem skolen ogfolkene bag trivselsprogrammet Skolestyrken, hvor alle lærerneudfylder et spørgeskema. Både ledelsen, elevrådet og udvalgtenøglepersoner blandt lærerne tager del i opstartsfasen.

• Skolestyrken er til stede på skolen i seks måneder og får påden måde et indblik i, hvilken type skole det er, hvadtrivselsmålingen viser, og hvordan skolen hidtil har arbejdet medantimobning.

• Skolen får tildelt et af programmets fire overordnede temaer:trygge fællesskaber, ligeværd, elevernes stemme eller mobning. Derhvor skolen står svagest, er det område, der arbejdes med.

• Projektet giver skolen nogle forskningsbaserede metoder ogværktøjer og materialer til alle fag, som sætter rammerne fortrivselsarbejdet. Skolestyrken har hentet erfaring fra Norge,Sverige og Australien, som har nogle store, velfungerendeantimobbeprogrammer.

• Som led i programmet uddannes nogle resursepersoner på skolen,som skal vise vejen for de andre på skolen, nåruddannelseskonsulenter og fagfolk fra projektet ikke længere er tilstede.

• Skolestyrken har en afsluttende samtale og evaluering medskolen, efter at de seks måneder er gået, så skolen kan arbejdevidere med det selv.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En dedikeret indsats fra hele skolen med fokus på samarbejde, fællesskab og planlægning. Det er blevet hverdag for lærerne på Vigerslev Allés Skole i Valby i København, siden de sidste skoleår begyndte at arbejde med trivselsprogrammet Skolestyrken. Målet er at komme mobning til livs og skabe bedre trivsel hos eleverne - og det særlige program hjælper med nogle forskningsbaserede metoder og værktøjer.

Når lærere og pædagoger på en hel årgang mødes, så er værktøjet en særlig spilleplade. Den giver for eksempel hver lærer syv minutter til at præsentere sin udfordring. På den måde får alle i teamet taletid og føler sig hørt, samtidig med at alle bliver opmærksomme på årgangens udfordringer. Bagefter vælger lærerne at arbejde videre med en af udfordringerne og taler sig frem til mulige løsninger.

Fagbladet Folkeskolen  fik lov til at overvære et sådant årgangsteammøde på mellemtrinnet.

Powered by Labrador CMS