Først ved den tjenstlige samtale hørte skolelederen om kritikpunkterne.

Ombudsmanden beder kommune genoptage fyring af skoleleder

En skoleleder, der for to år siden blev fyret fra sit job, skal have sin sag genoptaget. Sådan lyder det fra Folketingets Ombudsmand, fordi skolelederen ikke havde fået nogen advarsler før afskedigelsen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I nogle år havde skolelederen været leder af både en folkeskole og kommunens musikskole.

Kommunen besluttede, at der fremover skulle være en leder på fuld tid på folkeskolen og tilbød skolelederen en stilling kun som leder af musikskolen, til en væsentligt lavere løn end den han hidtil havde fået.

Det ville lederen ikke være med til, og så besluttede kommunen, at han i stedet skulle være leder af folkeskolen på fuld tid. Men det var skolens lærere imod.

Tillidsrepræsentanten sendte et såkaldt bekymringsbrev til skolelederen og kommunen. Få dage senere indledte kommunen en afskedigelsessag mod skolelederen.

Han blev indkaldt til en tjenstlig samtale, senere fritaget for tjeneste og efter høringer mv. blev han afskediget. Men allerede inden afskedigelse og høringsforløb havde kommunen udtalt til en avis, at han "kommer ikke tilbage".

Holbæk Kommune modtager kritik fra ombudsmand i forflyttelsessag

Skolelederen klagede til Ombudsmanden, som giver ham ret i, at kommunen ikke har godtgjort, at der var det fornødne grundlag for afskedigelsen.

Ombudsmanden udrykker også kritik af udtalelsen til avisen og peger på, at skolelederen først under den tjenstlige samtale blev gjort bekendt med de forhold, som afskedigelsen blev begrundet i:

"Han havde således ikke inden tjenestefritagelsen haft mulighed for at rette op på de forhold, som kommunen fandt utilfredsstillende. Endvidere havde kommunen ikke forud for afskedigelsen givet skolelederen en advarsel eller anden form for tilkendegivelse om forholdene", skriver Ombudsmanden.

Vurderingen er derfor, at afskedigelsen var i strid med proportionalitetsprincippet. Proportionalitetsprincippet siger, at man altid skal vælge den mindst indgribende foranstaltning - altså fx forsøge at løse et problem gennem samtaler og advarsler, før man skrider til fyring.

Ombudsmanden har henstillet til kommunen at genoptage sagen.

Læs mere

Ombudsmanden.dk: Ikke fornødent grundlag forafskedigelse af skoleleder