Sidste skoledag for afgangseleverne byder efter et par år med coronarestriktioner igen for alvor på fest og farver
Sidste skoledag for afgangseleverne byder efter et par år med coronarestriktioner igen for alvor på fest og farver

9. klasse har sidste skoledag i Roskilde i dag - i Skanderborg er det først om to uger

Antallet af afgangsprøver er igen kraftigt reduceret og eksamensperioden dermed også afkortet. Der er store lokale forskelle på, i hvor høj grad kommuner og skoler har udnyttet det til at forlænge afgangselevernes skoleår.

Publiceret

Der er i år store forskelle på, hvornår afgangseleverne på landets skoler kaster med karameller, spiller fodboldkamp mod lærerne, og hvad der ellers hører sig til på den traditionsrige sidste skoledag.

I Roskilde Kommune er det således i dag – den 19. maj – at eleverne i 9 .og 10. klasse kan gå på læseferie.

På Gyvelhøjskolen i Skanderborg Kommune er der endnu to ugers undervisning, inden de ældste elever kan fejre sidste skoledag.

”Der har været undervisning under corona, men den har ikke været så god, som vi gerne ville have den skulle være, og derfor har vi heller ikke nået så meget, som vi gerne ville”, siger skoleleder på Gyvelhøjskolen Pia Weedfald Hansen.

Meget færre afgangsprøver

Med henvisning til coronasituationen blev der i februar indgået politisk aftale om - i lighed med sidste skoleår - at reducere i antallet af afgangsprøver. I 9. klasse afholdes der fire i stedet for de normale syv, og i 10. klasse fire i stedet for 11.

Den praktisk/musiske valgfagsprøve i 8. klasse blev aflyst, og afgangseleverne er yderligere sikret ved, at standpunktskarakteren kommer på eksamensbeviset, hvis den er højere end prøvekarakteren. De mundtlige prøver går i gang på mandag den 23. maj.

Og i forbindelse med den aftale lød der en klar opfordring fra forvaltningen til skolerne i Skanderborg Kommune, fortæller Pia Weedfald Hansen: 9.-klassernes skoleår bør forlænges mest muligt.

Stadig undervisning efter sidste skoledag

”Og det er det, vi har gjort. Det er gjort med henblik på, at eleverne skal have mest muligt med herfra, inden de går ud. Vi vil gerne klæde dem bedst muligt på, både i de fag, de skal til eksamen i og i de fag, hvor undervisningen under corona har været mest mangelfuld – typisk de kreative fag”, siger Pia Weedfald Hansen og tilføjer:

"Om de skal til eksamen i faget eller ej, så tror vi jo på, at det, vi gør til daglig, gør en forskel, så det vil vi gerne gøre så meget som muligt af".

Efter karameldagen den 2. juni vil der stadig være undervisning i nogle af de fag, eleverne skal op til afgangsprøver i, fortæller skolelederen. Dén model valgte skolen også at følge sidste skoleår.

Men der kommer også inden for kommunegrænsen til at være forskel på, hvornår afgangseleverne fejrer sidste skoledag.

”Vi har relativt meget frihed på skolerne i Skanderborg Kommune, så der kommer ikke påbud, men anbefalinger”, siger Pia Weedfald Hansen.

Ifølge folkeskolen.dk's oplysninger er der også i Roskilde Kommune lokale forskelle på, i hvilket omfang undervisningen eventuelt fortsætter efter sidste skoledag. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra forvaltningen.

Powered by Labrador CMS