Mangel på uddannede musiklæere kan være en årsag til, at kun omkring 550 skoler udbyder musik som valgfag
Mangel på uddannede musiklæere kan være en årsag til, at kun omkring 550 skoler udbyder musik som valgfag

Musik er det mindste af de praktisk-musiske valgfag

Musik er det valgfag, som er oprettet på færreste skoler. Der er behov for flere musiklærere og bedre organisering af faget, mener formand for Musiklærerforeningen Karen Johansen.

Publiceret Senest opdateret

Lidt flere skoler udbyder valgfaget musik i 7. klasse (562), end tilfældet er i 8. klasse (550) i dette skoleår. Men fælles for begge årgange er, at musik er det valgfag, som ffærrest folkeskoler i Danmark opretter. Det viser en opgørelse, som folkeskolen.dk har fået fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Som en del af den politiske aftale ”Styrket praksisfaglighed” fra 2018 skal alle skoler tilbyde håndværk og design som en af mulighederne for det praktisk-musiske valgfag, alle elever skal tage. Derudover kan de udbyde billedkunst, madkundskab og musik. Målet er, at valgfaget skal afsluttes med en obligatorisk afgangsprøve, men corona har spændt ben for langt de fleste afgangsprøver. Netop fordi håndværk og design er obligatorisk at udbyde, udbyder flest skoler det fag.

Formand for Musiklærerforeningen Kcaren Johansen er ærgerlig over, at færrest skoler udbyder musik.

”Jeg ved godt, at musik er det mindste valgte valgfag. Det kommer ikke som nogen overraskelse. Men jeg synes, det er rart at få et tal”, siger hun og forklarer, at tal kan bruges til at rette fokus mod, at musikfaget i skolen er udfordret.

Antal skoler med planlagte timer i praktiske/musiske valgfag fordelt på klassetrin og fag, 2020/21

Antal skoler med planlagte timer i praktiske/musiske valgfag fordelt på klassetrin og fag, 2020/21

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

”Der skal ske en indsats for, at flere får tilbuddet om musik. Min fornemmelse er, at det til dels handler om, at der er en stor mangel på musiklærere”, siger hun.

”Det er udfordring, når der er børn, der ikke kan få de fag, som de interesserer sig. Det er rigtig svært at sætte tryk på problemerne med at rekruttere nok musiklærere, fordi vi netop mangler talmateriale, men vi fornemmer helt klart, at de mangler på skolerne”, siger hun.

Hun peger også på, at organiseringen af faget nogle steder spænder ben for, at skolerne kan udbyde det. Eleverne har obligatorisk musik fra 1. til 6. klasse og derfor burde det være en naturlig overgang til valgfaget musik i skolerne i 7. klasse.

"Problemet med musik i 6. klasse er, at timerne lægges i faguger og læses på kort tid og ikke kontinuerligt over et helt skoleår, hvilket kan gøre det svært for eleverne at vælge faget i 7. klasse. Det vejledende timetal for musik i 6. klasse er en lektion pr. uge", siger Karen Johansen og tilføjer: "Det skulle jo gerne være en naturlig forlængelse af musikundervisningen, at man efter 6. klasse vælger det i 7. Men det udfordrer både børn og voksne”, siger hun og peger på, at langt de fleste aldrig har prøvet at føre elever til afgangsprøve.

Powered by Labrador CMS