Explainer

Under tilsyn – det handler om dårlige tal

En voksende andel elever på landsplan består ikke enten dansk eller matematik. Det betyder, at en række folkeskoler er sat under statsligt tilsyn på grund af lavt fagligt niveau.

Publiceret Senest opdateret

Hvor i landet er problemet størst?

Særligt i en række kommuner på Sjælland og øerne er andelen af elever, som ved afgangsprøverne i 2023 ikke opnåede mindst 02 i dansk eller matematik, høj. Enten fordi de dumpede prøverne eller slet ikke gik til eksamen.

Værst ser det ud i Lolland Kommune, hvor hele 34 procent af eleverne ikke bestod et af de to fag. I kommunerne Vordingborg, Odsherred, Ringsted og Bornholm var det omkring en fjerdedel af eleverne, der ikke bestod både dansk og matematik.

På landsplan bestod 11,5 procent af eleverne ikke i et af de to fag.

Hvem holder øje med skolernes faglige niveau?

Som skoleejer har kommunalbestyrelserne det overordnede ansvar for kommunens folkeskoler og skal blandt andet sikre, at undervisningen har den nødvendige kvalitet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) varetager statens tilsyn med folkeskolens kvalitetsudvikling. Hvert år gennemgår Stuk folkeskolernes resultater for faglighed og trivsel. Blandt en række andre faktorer forholder Stuk sig til karakterniveauet i 9.-klasseprøverne i dansk, matematik, engelsk og den naturfaglige fællesprøve.

Hvad sker der nu på Lolland?

I juni sidste år pålagde Stuk Lolland Kommune at udarbejde en handleplan. Hele kommunens skolevæsen er under statsligt tilsyn, fordi det blev vurderet, at "Lolland Kommunes skolevæsen har vedvarende dårlig kvalitet". Den femårige handleplan er ifølge kommunen delvist godkendt, men der mangler at blive opstillet reviderede mål for enkelte skoler. Deadline er 1. juli, og kommunen forventer handleplanen godkendt i løbet af sommeren.

Hvad siger ministeren til tallene?

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet) har til TV 2 sagt, at han ”ikke er overrasket” over, at så mange elever ikke bestod både dansk og matematik sidste år. Han modtager løbende meldinger fra kommuner, hvor ministeriet var klar over, at tallet ville være højt. Tesfaye forsikrer om, at regeringen vil støtte de kommuner, der har særlige udfordringer. Blandt andet ved at flytte penge fra nogle af landets mere velstillede kommuner. Ministeren mener også, at de elever, der forlader folkeskolen i disse år, betaler prisen for den skolegang, de mistede under coronakrisen.