Bachelorprojekt

Anbefalinger til den fælles prøve i naturfagene til nyuddannede lærere

Kristian Larsen og Claus Thorsø Petersen er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om arbejdet med, hvordan man kan skabe flere guidelines for nyuddannede naturfagslærere ift. den fælles prøve i naturfagene.

Lektor fra UCN Aalborg, Jette Reuss Schmidt, har indstillet Kristian Larsen og Claus Thorsø Petersen til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Projektet tager fat på en meget aktuel problemstilling om, at alt for mange nyuddannede lærere har det svært og forlader folkeskolen efter kort tids virke. Gennem interviews af erfarne lærere opstiller eksaminanderne nogle guidelines for dem selv og andre nyuddannede lærere. Guidelines som er tænkt som en hjælp til at tage hul på livet som lærer i folkeskolen. For at indsnævre problemstillingen er der et særligt fokus på guidelines til lærerne vedrørende den fælles prøve i naturfagene. Deres problemformulering lyder: Hvordan kan man gennem interviews af skolelærere skabe guidelines ift. den fælles prøve i naturfagene?

Anbefalingerne er på mange måde generiske, og vil kunne bruges selvom naturfagsprøven skulle blive ændret"

Kristian og Claus har helt konkret undersøgt, hvordan man gennem interviews af skolelærere kan skabe guidelines for nyuddannede naturfagslærere ift. den fælles prøve i naturfagene.

Hent projektet her:

"Anbefalinger til den fælles prøve i naturfagene til nyuddannede lærere"

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.