'Jeg er overbevist om, at min vurdering af deres standpunkt vil være langt mere retvisende end en prøvekarakter baseret på så begrænset forberedelsestid', siger musiklærer Cecilie Lindvig om grundlaget for at skulle give afgangskarakterer til sit valgfalgshold efter jul.
"Jeg er overbevist om, at min vurdering af deres standpunkt vil være langt mere retvisende end en prøvekarakter baseret på så begrænset forberedelsestid", siger musiklærer Cecilie Lindvig om grundlaget for at skulle give afgangskarakterer til sit valgfalgshold efter jul.

Musiklærer får aflyst afgangsprøve: Standpunktskarakterer bliver mere retvisende

Undervisningen i de praktisk-musiske valgfag har været særdeles amputeret på grund af corona. Og nu kommer fjernundervisningen tilmed i vejen for eksamensforberedelserne. Derfor glæder to lærere sig over, at deres leder har valgt at aflyse prøverne på deres skoler.

Publiceret

Reglerne for de praktiske/musiske valgfagsprøver (vinter) i 8.klasse

- Skolens leder kan udsætte valgfagsprøven til efter d. 4.januar, hvis det ikke er muligt at gennemføre forberedelserne inedlukningsperioden.

- Hvis det heller ikke er muligt at udsætte forberedelserneog/eller prøven til afholdelse inden terminens udløb d. 14. januar,kan skolens leder aflyse prøven helt.

- Ved aflyst prøve vil elevens standpunktskarakter gælde somprøvekarakter.

Kilde: uvm.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skolerne er igen lukket ned, og lærerne siger nu godmorgen til eleverne gennem skærm og mikrofon landet over.

Det gælder også for de valgfagshold, der i lang tid har regnet med at skulle op til en afsluttende prøve i musik, billedkunst, madkundskab eller håndværk og design inden den 14. januar.

Det betyder, at både lærere og elever sidder langt fra faglokalerne og ikke har de fornødne materialer og instrumenter til eksamensforberedelserne.

Undervisningsministeriet skriver på deres hjemmeside:

"Denne forberedelse kan ikke gennemføres på skolen for eleverne i perioden fra den 15. december 2021 til og med den 4. januar 2022. For de praktiske/musiske valgfag vil det ikke være muligt at gennemføre forberedelsen i fjernundervisningen".

Beslutningen ligger på lederens bord

Som det ser ud nu, kan en skoles leder udsætte valgfagsprøven til efter d. 4. januar, hvis det ikke er muligt at gennemføre forberedelserne i nedlukningsperioden.

Musiklærer Cecilie Lindvigs musikhold skal efter planen til prøve den 10. januar. Det vil betyde, at hun og eleverne højst have tre dage efter juleferien til at indhente efterslæbet fra den manglende undervisning samt gøre eleverne klar til at performe i musiklokalet til deres livs første afgangsprøve.

Faglige foreninger: Aflys valgfagsprøverne i december og januar

Men nu ser hun tegn på, at hun måske kan ånde lettet op.

Først hed det sig, at skolen ville melde noget ud efter jul, men nu ser det ud til, at eksamen aflyses på hendes skole, fortæller hun.

Det vil betyde, at hun kan skrive standpunktskarakteren ind i stedet for bedømmelsen af en eksamen, som eleverne kommer halsende ind i.

"Jeg er overbevist om, at min vurdering af deres standpunkt vil være langt mere retvisende end en prøvekarakter baseret på så begrænset forberedelsestid", fortæller hun.

En konstruktiv dialog

Cecilie Lindvig er ikke den eneste lærer, der har stået i en uklar og frustrerende situation omkring vinterens valgfagsprøver.

Det gjorde håndværk og design-lærer på Risingskolen  Odense Luisa Fisker også.

Kort efter statsministerens udmelding om endnu en skolenedlukning udtrykte hun i en kommentar på Folkeskolen.dk, at hendes valgfagshold i håndværk og design har eksamen den 17. december og 5. januar, og at presset fra regeringen var urimeligt i det lys. 

Frustreret musiklærer: Svært at få elever klar til afgangsprøve i januar

Derfor tog hun og hendes kollegaer på Risingskolen en snak med ledelsen omkring udfordringen, som blev vejen til en løsning.

"På Risingskolen endte vi med at have en konstruktiv dialog med ledelsen. Så nu er eksamen aflyst og afløst af tre undervisningsgange. Den første som fjernundervisning samt mulighed for at hæve årskarakteren på baggrund af de sidste undervisningsgange, hvor eleverne får lov til at afprøve alle de lærte teknikker", siger hun.

Powered by Labrador CMS