Skydning i skoletiden er en god hjælp til børn med ADHD.
Skydning i skoletiden er en god hjælp til børn med ADHD.

Skydeidræt på skemaet hjælper børn med ADHD til at opleve ro

Skydeidræt i skoletiden lærer børn med ADHD at fokusere og opleve ro. Det viser ny forskning om effekterne af et skydeprojekt i DGI. Lærere og pædagoger oplever dog ikke den samme forskel på børnene som forældrene, men det er der en forklaring på.

Publiceret

Fokus-skydning

  • Fokus-skydning er forankret i DGI og udbydes over helelandet.
  • Børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer går til skydning iskoletiden én gang ugentligt, typisk fra oktober til april.
  • Det foregår i lokale skytteforeninger.
  • Skolepersonalet følger børnene ud til den lokaleskytteforening, hvor skytteinstruktører står for træningen.
  • Der er typisk én instruktør til et-to børn.
  • Indsatsen foregår som et samarbejde mellem DGI, skoler,skytteforeninger og kommuner.
  • Modellen har været testet og gennemprøvet siden 2012, og derhar været gennemført over 100 forløb.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mere opmærksomme og rolige børn i hjemmet. Det er nogle af de positive effekter, forældre til børn, der har deltaget i DGI Fokus-skydning, har oplevet.

Projektet blev skabt ud fra teorien om, at skydning og den tilhørende træning kunne hjælpe børn, der har koncentrationsbesvær og svært ved at finde ro. Og at børnene forhåbentligt kunne tage succesoplevelsen med hjem, så det kunne styrke trivsel og humør.

"Om vi er børn eller voksne, med eller uden diagnoser, så er det at skyde en idræt, der udfordrer koncentrationsevnen, og foreningernes fællesskaber giver trivsel og samvær" siger formand for DGI Skydning Lars Høgh i en pressemeddelelse.

Fællesskaber giver trivsel og samvær

I projektet samarbejder kommune, skole og skytteforening om at tilbyde skydning til elever med ADHD og lignende vanskeligheder i skoletiden.

"Vores foreningslederne har hele tiden fornemmet, at skydning i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel", siger Lars Høgh.

Tilbagemeldingerne har været så gode, at Socialstyrelsen i 2018 fremhævede DGI Fokus som en af fire virkningsfulde indsatser på fritidsområdet i en ny ADHD-handlingsplan. Og nu er erfaringerne og tilbagemeldingerne blevet underbygget af forskning fra Syddansk Universitet.

Forsker undersøger sammenhængen mellem skydning og ADHD

Her har ph.d.-studerende Annegrete Månsson sammen med forskere på SDU og Aarhus Universitet gennemført et forskningsprojekt for børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer i alderen 10-14 år.

Roligere og mindre impulsive børn i hjemmet

I et kvantitativt studie med 128 børn gik halvdelen til Fokus-skydning, mens resten fungerede som kontrolgruppe.

Mens Annegrete Månsson ikke fandt nogen tydelig effekt af skydetræningen på børnenes kernesymptomer, når det blev vurderet ud fra lærernes og pædagogernes perspektiv, så var det en anden historie, når hun spurgte forældrene efter et halvt års skydning.

Svært at få specialskoler til at inkludere elever i almene idrætsforeninger

Forældrene oplevede nemlig, at børnene var blevet mere opmærksomme, rolige og mindre impulsive, når de var i hjemmet.

"Det var overraskende, at der kunne måles en mærkbar ændring i familierne, når det ikke kunne måles signifikant af lærerne og pædagogerne i skolerne", siger Annegrete Månsson, der mener, at noget af forklaringen kan være, at flere af børnene får medicin i skoletiden, så ADHD-symptomerne ikke er så udtalte i skolen som i hjemmet.

Bedre opmærksomhed og mindre glemsomhed

Derudover viste en computer-test, at de børn, der havde gået til skydning, bedre kunne opretholde deres opmærksomhed, havde mindre glemsomhed og lavede færre skødesløse fejl end børnene i kontrolgruppen.

Skydning i skoletiden får elever med ADHD til at koncentrere sig

"Generelt set, så er der ingen negative indvirkninger på børnene at spore i resultaterne overhovedet. Derimod peger en række af resultaterne på, at der har været positive indvirkninger på ADHD-symptomerne hos børnene, der har gået til skydning", siger Annegrete Månsson.

I et kvalitativy studie blev seks børn, deres lærere, forældre og skydeinstruktører interviewet, ligesom der blev foretaget observationer i to skoler samt to skytteforeninger igennem et skoleår.

Skoleskydning har fået 17-årig med ADHD til at blive frivillig foreningsleder

Her viste resultaterne, at børnene oplevede, at de gennem skydeidrætten lærte at fokusere på én ting ad gangen, og de mærkede en ro, som de kunne bruge i andre sammenhænge end blot under selve skydetræningen. Eksempelvis i skolen eller i hjemmet.

Powered by Labrador CMS