At jamme sig til samarbejde. Musikskolelærer Bjørg Lindvang og folkeskolelærer Mads Thomsen mener, at deres fælles musikfaglighed og erfaring med undervisning har gjort det nemt at komme frem til en fælles undervisningsform.
At jamme sig til samarbejde. Musikskolelærer Bjørg Lindvang og folkeskolelærer Mads Thomsen mener, at deres fælles musikfaglighed og erfaring med undervisning har gjort det nemt at komme frem til en fælles undervisningsform.

En anden lyd: Et samspil kan være både pædagogik og klassisk musik

Fra august bliver det forpligtende for folkeskolen at samarbejde med den lokale musikskole. Men hvis det skal lykkes, må lærernes forskellige kompetencer samles i én symfoni snarere end i en »ballade«. På Tovshøjskolen har 2.a’s musiklektioner med klasselæreren og en musikskolelærer fået rytmeglæden til at vokse.

Publiceret

Fagligt netværk Musik

Netværk for alle, der interesserer sig for og arbejder medmusikundervisningen og kulturens samspil med skolen. Du kan læseblogs fra en hel stribe af musiklærere, for eksempel lærer ogmusiker Karl-Erik Pedersen, Rosenvangskolen, og lektor IngerUbbesen, Læreruddannelsen Aarhus.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Et helt nyt liv«.

Det hedder Disney-sangen, som 2.a på Tovshøjskolen ved Aarhus skal synge i dagens musiktime. Og det er også, hvad musikglæden i klassen har fået: nyt liv og masser af det. De otteårige fægter med armene som tyvstart på opvarmningsøvelserne, nynner omkvædet for sig selv og ruller med tungen, mens de smager på ordet »ritardando«. I 2.a er musik noget, man glæder sig til.

Siden årets skolestart har de haft anderledes musikundervisning i 2.a. Musikskolelæreren Bjørg Lindvang fra Aarhus Musikskole danner nu makkerpar med Tovshøjskolens Mads Thomsen, der er musiklærer og samtidig elevernes klasselærer. To lektioner hver uge skal folkeskolelæreren og den konservatorieuddannede musikskolelærer være et team i klassens obligatoriske musikundervisning. Undervisning, der giver ro og faglighed til faget, mener lærerne.

»Kombinationen med en faglærer og en ekstern samarbejdspartner har givet meget mere end samarbejde med eksempelvis en pædagog. Vi har en god faglig sparring, og selvom vi kommer med forskellige faglige baggrunde, så har vi en klar forståelse for hinanden«, fortæller klasselærer Mads Thomsen.

I musiklokalet starter timen, som den altid gør i 2.a. Bjørg Lindvang skriver dagens undervisning op på tavlen i fire trin, mens Mads hopper rundt mellem børnene for at arrangere dem i en cirkel. Med leg og kække bemærkninger placerer han hver enkelt elev, så de ikke forstyrrer hinanden. Hver lærer har deres indøvede lærerrolle i klassen, og det ved både de selv og eleverne. I dag skal eleverne øve sangteknik, og det er Bjørgs styrke. Men Mads er klasselæreren.

Et udvidet makkerskab

Det har længe været forpligtende for musikskolerne at samarbejde med områdets folkeskoler. Men når folkeskolereformen træder i kraft til august, så bliver det også forpligtende for de enkelte folkeskoler at have et samarbejde med musikskolen. Mange folkeskoler har allerede en form for kontakt med musikskolen, men langt de færreste har så udviklet et samarbejde som Tovshøjskolen og Aarhus Musikskole.

Tovshøjskolen er en heldagsskole med 100 procent tosprogede elever. De fleste dage har eleverne undervisning til 15.45, så skolens fokus på musik er med til at gøre dagen varieret.

»One«, »zwei«, »saddex«, »dört«, siger 2.a i kor. Eleverne slipper hinandens hænder og klasker håndfladerne mod lårene. Musikundervisningen er fuld af faste ritualer. Opvarmningsøvelsen, hvor eleverne tæller på alle de sprog, de kender, er et af dem. Mads Thomsen kender børnenes modersmål, og det er ham, der fører ordet.

»I undervisningen gør vi det, vi hver især er bedst til. For mig er det især trommer og lege, mens Bjørg kan det sangtekniske og de klassiske musikbegreber. Derudover så er det en klar fordel, at jeg kender børnene godt, og jeg sætter rammen for opførslen. Det giver ro til det faglige«, siger Mads.

Bjørg nikker og fortæller, at det har overrasket, hvor nemt det har været at finde hver sin rolle i den fælles undervisning.

»Hvis Mads går ud ad døren, kan jeg med det samme mærke det på eleverne. Mads giver dem tryghed, og det betyder, at jeg kan arbejde med musikken. Jeg er lige så stille gået mere ind i de rutiner, han har startet, og nu får jeg for eksempel også lov til at skrive på Mads' tavle«, griner Bjørg.

Et unikt stykke musik

Aarhus Musikskole rykkede for alvor ind på Tovshøjskolen med starten af projektet MusikUnik. Et projekt, hvor alle elever får deres eget personlige blæseinstrument, som de modtager undervisning i. Her er det også Bjørg og Mads, der er makkerpar, og det foregår i to ugentlige lektioner ud over den obligatoriske musikundervisning.

»Jeg kan godt lide at have Mads og Bjørg til musik. Mads har jeg også til dansk, og jeg elsker dansk«, siger eleven Mariam, der sætter tryk på ordet elsker ved at trække e'et ud til en lang tone.

2.a er nået til det tredje ord skrevet i kridt på klassetavlen: mikrofoner. De bliver delt op i to hold, og mens den ene halvdel slænger sig på gulvet, øver de andre vers og omkvæd i »Et helt nyt liv«. Mads sætter sig på linoleumsgulvet sammen med børnene og lægger en hånd på en urolig dreng, der straks falder ned.

»En mikrofon kan gøre sangen b

åde bedre og dårligere«, meddeler Bjørg. »Det er jer, der bestemmer, for I putter jo lyden ind i den«, siger hun og sætter sig til klaveret, for at eleverne kan øve endnu en gang.

Den tostemmige undervisning glider ubesværet, og klassen når alle dagens punkter før tid. De slutter af med at se et kvarter af Disney-filmen »Alladin«, som sangen »Et helt nyt liv« stammer fra. Men det har taget tid, planlægning og forventningsafstemning at nå dertil.

»Som musikskolelærer skal man passe på med at være alt for meget 'her kommer jeg'. Man skal være en smule ydmyg, men med en faglig rygsæk på. Noget af det, Mads har lært mig, er at give det tid og ro. Hvis de var urolige førhen, tænkte jeg hurtigt: 'Åh, jeg har nok gjort noget forkert, jeg må gøre noget andet'«, siger Bjørg Lindvang.

Makkerparret bruger som regel en time om ugen på at forberede undervisningen, mens det andre gange bærer sig selv. Ifølge Mads Thomsen er det vigtigt at snakke jævnligt om den fælles undervisning, og det kan derudover være en god hjælp at planlægge faste evalueringsmøder.

»Vi har skullet forventningsafstemme hinandens ambitionsniveauer, hvor Bjørg nok kom med lidt høje forventninger. Det er vigtigt at gøre sig klart, om man har musik for musikkens skyld, eller om musik nærmere er et støttefag. Det gør samarbejdet nemmere«, siger Mads Thomsen.

Den sidste elev, der går til frikvarter, er Muna. Hun har sin blokfløjte over skulderen, for hun vil hjem at øve sig på det svære »g«. Musikskolelærer Bjørg Lindvang og musiklærer Mads Thomsen skynder sig også videre, nu gælder det nemlig endnu et samspil, denne gang i 2.b.

Powered by Labrador CMS