Citat

Unge i mistrivsel på to Aarhus-skoler får hjælp af Sind-psykologer i nyt projekt

Publiceret
“Vi er meget optimistiske i forhold til effekten og afviklingen af ikke mindst samtalegrupperne og forældrerådgivningen, men også kompetenceudviklingen af skolernes personale. Det er min forventning at der, i forbindelse med at projektet udføres på skolerne, sker en aftabuisering i forhold til mistrivsel, at det bliver okay at tale at man er ked af det og at personalet bliver mere trygge i de svære samtaler, siger projektleder, psykolog, Lars Munk, Sind Rådgivning.

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 2,01 mio. kr til projektet Unge i Bedre Trivsel, som danner rammerne for et nyt samarbejde mellem Sind Rådgivning samt Katrinebjerg og Frederiksbjerg skoler i Aarhus Kommune. Projektet er målrettet en gruppe af unge og deres forældre, som oplever mistrivsel men ikke i forvejen modtager hjælp gennem PPR eller er i specialklasse. Over en tre-årig periode forventes minimum 120 unge og 160 forældre tilhørende de to folkeskoler at deltage i forløbet. Det er målet, at 80 procent af de unge, efter at have været med i forløbet, oplever at få det bedre og dermed får bedre forudsætninger for at kvalificere sig til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Kilde: Pressemeddelelse fra Sind Rådgivning