Citat

Flere Aarhus-elever har brug for sprogstøtte

Publiceret

72 procent af de arhusianske børn med dansk som andetsprog har brug for sprogstøtte ved skolestart, viser den årlige screening af de tosprogede kommende skolebørn i kommunen. Det er en stigning i forhold til sidste år. I Aarhus har byrådet har besluttet, at højst 20 pct. af eleverne på hvert klassetrin må være børn med dansk som andetsprog og behov for sprogstøtte, og det betyder, at 71 børn i pår vil blive kørt til en anden skole end de hører til. Det er 34 flere end sidste år.

”Det er naturligvis ærgerligt at nogle børn når skolealderen med et særligt behov for sprogstøtte. Der er ingen sikker forklaring. Man kan pege på, at dagtilbud har været meget pressede af højt sygefravær blandt personalet pga. corona, og at mange aktiviteter i samfundet har været coronaramt. Derudover har bøger flere steder i en periode været pakket helt væk af hygiejnemæssige årsager. Det har gjort det svært at nå det systematiske sprogarbejde med børnene", siger Børn og Unge-rådmand Thomas Medom.

Kilde: Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune