"Der ligger en veldreven folkeskole i Skørping, men på grund af besparelser er klasser blevet lagt sammen. Det har fået resursestærke forældre til at sige, at de vil lave deres egen skole. Det er en indirekte reaktion på, at det offentlige tilbud bliver ringere og ringere", siger formand for Himmerlands Lærerkreds Morten Kamstrup Mikkelsen.

Over halvdelen af de nyanmeldte friskoler er en reaktion på økonomisk pressede folkeskoler

28 friskoler står potentielt klar til at slå dørene op fra næste skoleår. Af dem bunder 17 ansøgninger i, at en lokal folkeskole bliver nedlagt, er lukningstruet eller allerede er lukket, viser Folkeskolens opgørelse. Især Nordjylland kan få flere friskoler.

Publiceret Senest opdateret

Aalborg og Rebild er de to kommuner, som kan få flest nye friskoler til næste år. I begge kommuner er der anmeldt hele fire friskoler ved fristens udløb. 

Syv af de otte anmeldelser skyldes, at den lokale folkeskole kan blive nedlagt, mens den ottende har besparelser i folkeskolen som årsag, lyder vurderingen fra de lokale lærerformænd.  På landsplan står 28 friskoler til at slå dørene op næste år - og af dem bunder 17 i, at den lokale folkeskole er lukningstruet.

I Aalborg er otte landsbyskoler i spil til at blive nedlagt. Politikerne afviser, at det kommer til at ske, men borgere i Gudumholm, Hou, Nørholm og Ulsted føler sig ikke sikre og har anmeldt friskoler. 

Formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen mener heller ikke, at skolerne nødvendigvis slipper.

”Børne- og undervisningsudvalget har vedlagt forslaget om nedlæggelser som et alternativ til deres eget spareforslag til budgetforhandlingerne, så det er ikke taget helt af bordet”, forklarer han.

Den lokale lærerformand tvivler dog på, at alle fire friskoler bliver oprettet, selv hvis de fire byer mister deres folkeskole.

”Tre af friskolerne kan sagtens blive en realitet, men man vil næppe kunne få økonomien til at hænge sammen i Hou. Her koster hver af de 34 elever kommunen 150.000 kroner, og en friskole vil kun få 60.000 kroner i statstilskud”, siger Karsten Lynge Simonsen.

Friskoler modtager 75 procent af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev fra staten. Kravet for en nystartet skole er, at skolen har mindst 14 elever det første år, 24 elever år nr. to og herefter 32 elever.

Friskoler tyvstarter med hjemmeundervisning

Indtil sommerferien bestod Haverslev-Ravnkilde Skole i Rebild Kommune af to afdelinger. Da byrådet i efteråret sidste år besluttede at lukke Ravnkilde fra i år, var fristen for at anmelde en ny friskole overskredet.

Der ligger en veldreven folkeskole i Skørping, men på grund af besparelser er klasser blevet lagt sammen. Det har fået resursestærke forældre til at sige, at de vil lave deres egen skole.

Morten Kamstrup Mikkelsen, lokal lærerformand

Regler for nye friskoler

Senest 15. august året før skolestart skal Børne- og Undervisningsministeriet have modtaget en anmeldelse og et depositum på 20.000 kroner. Pr. 1. februar indbetales yderligere 10.000 kroner. Pengene tilbagebetales, hvis skolen bliver en realitet. Hvis det samlede depositum på 30.000 kroner er indbetalt, kan det genanvendes tre år. Derudover er der en række frister for at holde stiftende generalforsamling, indsende vedtægter, præsentere værdigrundlag og informere om bygninger og lokaler.

Kilde: uvm.dk

I stedet har forældre anmeldt Ravnkilde Børneunivers og Friskole til at åbne til næste år. Friskolen har overtaget landsbyskolen for 50.000 kroner og underviser i dette skoleår 12 elever fra 0. til 4. klasse efter reglerne om hjemmeundervisning.

To andre friskoler, Sophie Amalie Skolen i Blenstrup og Øster Hornum Friskole, skal betragtes som garderinger, som kan åbne, hvis politikerne beslutter at nedlægge byernes folkeskole. Blenstrup er en af tre afdelinger i Kilden Børne- og Ungeunivers.

”Skolen i Blenstrup har været med i det kommunale sparekatalog i 20 år, men nu ligger der beregninger på en nedlæggelse. Også Øster Hornum er specifikt nævnt, men jeg tvivler på, at der vil være flertal for at nedlægge dem”, vurderer formand for Himmerlands Lærerkreds Morten Kamstrup Mikkelsen.

Regler for skolelukninger

Beslutningen om at nedlægge en folkeskole skal følge en bestemt procedure:

  • Først skal et forslag om at nedlægge skolen offentliggøres, og det skal fremgå, hvilke konsekvenser nedlæggelsen vil få.
  • Dernæst skal skolebestyrelse, borgere og organisationer have en frist på mindst otte uger til at fremsætte indsigelser.
  • Hvis der i høringsperioden gøres indsigelser, kan en endelig beslutning om skolelukning tidligst træffes fire uger efter, at fristen for indsigelser er udløbet. Der skal altså gå mindst 12 uger, fra forslaget offentliggøres, til der kan træffes beslutning.
  • Den endelige beslutning skal være truffet senest 1. marts i det år, skolen skal lukkes med udgangen af et skoleår.
  • Proceduren gælder også, hvis en skole skal lægges sammen med andre skoler.
  • Kilde: retsinformation.dk

Forældre reagerer på ringere offentligt tilbud

Friskolen Gejst i Skørping er den fjerde anmeldelse i Rebild Kommune, og den har et andet afsæt, som også skyldes ændringer i folkeskolen.

”Der ligger en veldreven folkeskole i Skørping, men på grund af besparelser er klasser blevet lagt sammen. Det har fået resursestærke forældre til at sige, at de vil lave deres egen skole. Det er en indirekte reaktion på, at det offentlige tilbud bliver ringere og ringere”, vurderer Morten Kamstrup Mikkelsen.

Hos naboerne i Vesthimmerlands Kommune nedlægges Ranum Skole og Ullits Skole med udgangen af dette skoleår. Mens der er anmeldt en friskole i Ullits, er det ikke sket i Ranum. Her ligger der allerede en friskole.

Et lys begyndte at flamme

Også andre steder i Nordjylland kan folkeskoler blive afløst af friskoler.

Lige før sommerferien besluttede det mindst mulige flertal i Thisted at nedlægge Vestervig Skole, som er kommunens mindste med 47 elever. I stedet kan en friskole med navnet Havland Skolen åbne i landsbyen.

”Man troede måske, at man pustede et lys ud i Vestervig, men i virkeligheden skete det modsatte”, sagde friskolens formand, Henriette Steffensen, ifølge TV Midtvest under et møde om skolens værdigrundlag i august.

I Lemvig har politikerne for nylig annulleret en regel om, at skoler med over 75 elever ikke kan nedlægges. Det har fået borgere i Klinkby til at frygte for byens skoleafdeling med 80 elever, så nu har de anmeldt en friskole under navnet Alt i Ét skolen.

”Det er rettidig omhu. Det koster at anmelde en friskole, men det vil være dyrere at lade være”, siger Niels-Christian Lind, som har været med til at anmelde skolen.

Et enigt byråd har netop indgået et budgetforlig, som betyder, at skolen i Klinkby bliver nedlagt.

Længere mod syd er Fjordens Friskole en reaktion på Struer Kommunes planer om at slå klasser sammen på tværs af Limfjordsskolen og Parkskolen, som er de to store skoler i Struer by. 

Siden er afgørelsen om fremtidens skolestruktur sat på pause i et år, men Bevar Skolestrukturen i Struer opgiver ikke at have alternativ klar, ”hvis arbejdet med fremtidens struktur ender et sted, der ikke er acceptabelt”, som talspersonen siger til Lemvig Folkeblad.

Skole har fået et år mere som folkeskole

I Ikast-Brande Kommune skulle afdelingen Blåhøj Skole med 60 elever have været nedlagt i år, men et samlet byråd valgte at give skolen et år mere som folkeskole, så borgerne kunne få tid til at undersøge mulighederne for en friskole. De har nu anmeldt Blåhøj Friskole.

I både Viborg og Esbjerg er der anmeldt friskoler til at erstatte folkeskoler. I Viborg er Ulbjerg Skole lukningstruet, og i Esbjerg er Fortuna Skolens afdeling i Vejrup med i det kommunale sparekatalog for tredje gang på otte år.

I Bogense har en mor længe puslet med tanken om at åbne en friskole med trivsel og udeliv i fokus. Ideen fik et skub, da Nordfyns Kommune besluttede at nedlægge skoler og afdelinger op til sommerferien i år, så hun har anmeldt en friskole.

Salbrovad Friskole står også på listen over potentielle friskoler. Byrådet i Assens har ganske vist ikke planer om at nedlægge skoler, men den fynske landsby betaler alligevel 30.000 kroner i depositum hvert tredje år for at være sikker på at have en skole.

Syv friskoler er kommet til i år

De i alt 28 friskoler, som kan åbne i 2024, er det højeste antal siden 2015. Dengang blev 45 anmeldt, men blot otte af dem tog imod elever året efter.

At en skole har en hjemmeside eller til nød en side på Facebook er en indikator for, at ’bagmændene’ mener det seriøst. Det har kun ni af årets 28 anmeldte skoler, viser en google-søgning, Folkeskolen har foretaget.

Under halvdelen af de friskoler, som havde mulighed for at åbne i år, har rent faktisk gjort det, mere præcist 7 ud af 19. To af de syv træder i stedet for nedlagte folkeskoler.

I Slagelse er Flakkebjerg Skole erstattet af Flakkebjerg Friskole, og i Vordingborg Kommune er Blå Veje Skole kommet til i stedet for afdeling Fanefjord fra Møn Skole.

Mangel på elever har kostet to skoler livet

Der er også friskoler, som drejer nøglen om. I løbet af skoleåret 22-23 er det sket i to tilfælde.

Efter en årrække med faldende elevtal blev Midtals Friskole nedlagt ved udgangen af september 2022. De 36 tilbageværende elever var ikke nok til at få økonomien til at løbe rundt.

I det nordvestlige Mors var 34 elever med til at lukke og slukke for Sundby Friskole op til sommerferien. Skolen havde blot 28 elever tilmeldt til dette skoleår. Friskolen blev oprettet, da folkeskolen i Sundby Mors blev nedlagt i 2000.

Det fulde overblik over anmeldte, nyåbnede og nedlagte friskoler

Friskoler anmeldt til 2024

Rooftop International School (København)

Helenaskolen (Furesø)

Sorø Friskole (Sorø)

Vordingborg Privatskole (Vordingborg)

Odense Sportsfriskole (Odense)

Den nye friskole i Bogense (Nordfyn)

Salbrovad Friskole (Assens)

Ny Kristen Friskole i Fredericia (Fredericia)
Inge Lehmann Skolen (Kolding)

Friskolen Vejrup (Esbjerg)

Blåhøj Friskole (Ikast-Brande)

Ikast Friskole (Ikast-Brande)

Svalekærskolen (Aarhus)

Langå Naturfriskole (Randers)

Fjordens Naturfriskole i Hobro (Mariagerfjord)

Friskolen Gejst i Skørping (Rebild)

Ravnkilde Børneunivers og Friskole (Rebild)

Sophie Amalie Skolen i Blenstrup (Rebild)

Øster Hornum Friskole (Rebild)

Ullits Friskole og SFO (Vesthimmerland)

Ulbjerg Friskole (Viborg)

Alt i Et Skolen Klinkby (Lemvig)

Fjordens Friskole (Struer)

Havland Skolen i Vestervig (Thisted)

Gudumholm Friskole (Aalborg)2

Hou Friskole  (Aalborg)

Nørholm Friskole  (Aalborg)

Ulsted Friskole  (Aalborg)

Skoler oprettet med virkning fra 1. august 2023

International Montessori School Copenhagen (Ballerup)

Lillesyd Friskole i Herfølge (Køge)

Blå Veje Skole på Møn (Vordingborg)

Flakkebjerg Friskole (Slagelse)

Leonardoskolen (Aarhus)

Byskolen Gnist (Aarhus)

Silkeborg Friskole (Silkeborg)

Skoler nedlagt i perioden 1. august 2022 til 31. juli 2023

Midtals Friskole, 30. september 2022 (oprettet i 1979) (Sønderborg)

Sundby Friskole på Mors, 30. juni 2023 (oprettet i 2000) (Morsø)

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet