»Reformen er en stak mursten uden mørtel«

Snart er der gået to år med folkeskolereformen, og tilfredsheden blandt lærerne er ikke steget.

Publiceret

Bag om undersøgelsen

Scharling Research har for fagbladet Folkeskolengennemført undersøgelsen »To år efter« om folkeskolereformen og lov409. Panelet består af repræsentativt udvalgte medlemmer afDanmarks Lærerforening.

Undersøgelsen er den fjerde i rækken om folkeskolereformen. Denførste blev gennemført i foråret 2014 og målte forventningerne tilden nye hverdag i skolen. Den anden undersøgelse blev foretaget iseptember 2014 - altså en måned inde i skoleåret. Den tredjeundersøgelse ligger et år tilbage og gjorde status over det førsteskoleår med folkeskolereformen.

For årets undersøgelse gælder:

• 1.042 er kontaktet

• 411 har svaret

• Svarprocenten er 44

• Besvarelserne er givet i tidsrummet 4. april til 15. april2016.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En lille gruppe af lærerne mener, at det går godt med reformen på deres skole. 12 procent svarer i Folkeskolens nye undersøgelse, at folkeskolereformen fungerer godt, og 13 procent siger, at den understøttende undervisning fungerer godt. Men henholdsvis 44 og 43 procent svarer, at det går dårligt eller meget dårligt med reform og understøttende undervisning.

Det er nogle af nøgletallene i undersøgelsen »To år efter«.

»Alle er pressede og har ikke tid/overskud til at hjælpe hinanden. Det savner jeg - fællesskabet om opgaven«, skriver en lærer i kommentarfeltet i undersøgelsen. Andre fortæller, at kolleger har sagt op, og nogle er på vej på pension, tidligere end de egentlig havde forestillet sig.

»Skolereformen i sig selv kan godt komme til at fungere, hvis lov 409 ændres, og lærere og pædagoger og så videre får tid til at gøre arbejdet grundigt og har tid til at udvikle samarbejdet. Dette er ikke tilfældet nu. Man vil det hele uden at give resurser til, at det kan lade sig gøre. Det giver et massivt spild af tid og på visse områder mindre effektivitet«, skriver én.

En anden skriver, at der er gode elementer i reformen, men at blandingen med udvidet inklusion, skolesammenlægninger og store kommunale besparelser er meget dårlig.

82 procent fortæller, at reform og arbejdstid påvirker deres arbejde negativt. For et år siden var det tal 85 procent.

Powered by Labrador CMS