Karin Keller Albrecht­sen er ny engelskrådgiver på folkeskolen.dk

Folkeskolen får ny engelskrådgiver: ”Engelsk er det fag, der kan mest”

Karin Keller Albrechtsen er ny engelskrådgiver på folkeskolen.dk. Hun er ikke i tvivl om, at engelskfaget er en af skolens vigtigste fag. Hun håber hun, at engelskfaget i fremtiden vil smelte sammen med resten af skolens fag.

Publiceret Senest opdateret

For Karin Keller Albrechtsen var der ingen tvivl, da hun blev spurgt, om hun ville være Folkeskolens nye engelskrådgiver, imens Maria Roneklindt er på barsel.

”Jeg er kommet mange gode steder hen i verden ved bare at sige ja – jeg tænker, at det også gør sig gældende nu”, lyder det grinende fra Karin Keller Albrechtsen.

Det er især kærligheden til engelskfaget, der gav den nye engelskrådgiver, som arbejder på Vestbjerg Skole nord for Aalborg, lyst til at sige ja den nye tjans.

”Af de fag, jeg er uddannet i, så synes jeg, at engelskfaget kan mest. Dansk er optaget af sig selv, mens engelskfaget har udsyn mod resten af verden. Som engelsklærer føler jeg, at jeg kan udvide elevernes horisonter på en helt andet måde, end jeg kan i dansk”.

Ifølge Karin Keller Albrechtsen, der udover engelsk underviser i dansk og også har samfundsfag og billedkunst med sig fra læreruddannelsen, er engelskfaget nemlig et af skolens vigtigste fag.

”Verden er fuld af forandring og med engelsk klæder vi eleverne på til at forstå og begribe den verden”.

Og netop udsynet mod resten af verden præger også andre dele af Karin Keller Albrechtsens liv. Hendes fritid bruger hun nemlig på et projekt i Uganda, som hun sammen med sin mand har været i gang med siden 2010.

”Verdensmål og de store kulturelle sammenhænge fylder derfor naturligt meget hos mig – også i min engelskundervisning”.

Erfaringer og elevudvikling

Karin ser frem til at dele sine tanker om engelskfaget og eleverne, som hun har set være igennem en rivende udvikling, siden hun blev færdiguddannet fra UCN i 2009.

”Jeg synes, at eleverne har udviklet sig mere end faget. Vi har en generation, der er blevet vant til at scrolle så hurtigt igennem den virkelighed, de møder rundt omkring på nettet, at det nogle gange kan være svært for dem at fordybe sig i den”, fortæller Karin Keller Albrechtsen.

Og det er ikke den eneste udfordring Karin Keller Albrechtsen ser i engelskfaget.

”Jeg tænker, at en af de udfordringer, vi står med er den niveauforskel, som gør sig gældende. På mellemtrinnet står man med elever, som er rigtig gode til engelsk, fordi de får meget engelsk ind via de platforme, de er på i deres fritid – samtidig er der nogen, der slet ikke gør det. Det betyder også, at man hurtigt vil opleve, at der er nogle elever, for hvem engelsk er et begyndersprog, mens det for andre bestemt ikke er det”, siger engelskrådgiveren og slår fast:

”Her er det ikke nok med differentieret undervisning. Problemet er større, og kræver derfor også mere end det”.

Og netop det emne har Karin Keller Albrechtsen har også taget hul på i sit første blogindlæg som engelskrådgiver.

”Som min første blog også handler om, så har eleverne et helt andet sprog. Fokus er ikke længere på korrekthed, men bør i højere grad handle om, indhold og hvad eleverne i virkeligheden formår at formidle”.

Karin Keller Albrechtsen ser derfor også positivt på den udvikling, der er sket med faget.

”Jeg er virkelig fan af den ændring, der er kommet i forhold til afgangsprøven i skriftlig engelsk, hvor fokus i højere grad rettet mod kommunikation. Engelskfaget skal nemlig være rettet mod de interkulturelle kompetencer”, lyder det fra den nye engelskrådgiver, som fortsætter:

”I mine undervisningsforløb har jeg selvfølgelig en ramme, der betyder, at de temaer, som jeg vælger, skal være relevant i forhold til engelsktalende lande, men ellers så synes jeg, at det er styrken ved faget, at man også kan tage udgangspunkt i Fælles Mål fra eksempelvis historie eller samfundsfag”.

Karin Keller Albrechtsen håber derfor også på, at man i fremtiden vil forstå engelskundervisningen i bredere forstand.

”Jeg tror på, at det er den vej, vi skal gå. Det kan både betyde, at vi skal skære i antallet af timer, fordi det i stedet kommer til at være fordelt ud over andre skoletimer, eller at vi skal have flere timer til faget, fordi vi inddrager flere færdigheder og kompetencer”.