Organisationen Specialsport.dk har succes med at få elever i specialundevisning til at dyrke idræt i fritiden. De erfaringer skal mange flere have glæde af.

Håndholdt hjælp giver elever i specialskoler adgang til idræt

Selv om der er kommet flere foreningstilbud til mennesker med handicap, går kun hver tiende elev i specialskole til idræt i fritiden. Et nyt koncept med sportspraktik og hjælp til transport får betydeligt flere afsted. Det sker i samarbejde med specialskoler.

Publiceret Senest opdateret

Mens 80 procent af eleverne på almenområdet er aktive i foreningslivet, gælder det kun ti procent i specialskoler. Det skal en ny metode ændre på.

Organisationen Specialsport.dk har et mål om at hjælpe 400 børn og unge med særlige behov og handicap i gang med frivillig idræt inden juni 2024. Samlet set skal 80 procent af de medvirkende årgange gå til idræt om små to år.

Derfor er idræt godt

 • Fællesskabet booster den mentale sundhed gennem øget selvværd og trivsel, da børn med handicap, som dyrker sport, generelt er gladere og mere tilfredse med livet.
 • Sundhedsfremme er ekstra vigtigt for børn med særlige behov, da de er i større risiko for overvægt og livsstilssygdomme.
 • Deltagelse i foreningslivet øger selvstændigheden i senere boform og arbejdsliv samt sandsynligheden for selv at blive frivillig

Det lyder som et voldsomt spring på kort tid, men Specialsport.dk har noget at have ambitionerne i. Det viser et pilotprojekt, som organisationen kørte i efteråret hos Helhedstilbuddet Skovmoseskolen i Rødovre. Skolen underviser elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

”Vi lavede idræt med eleverne på mellemtrinet i halvanden time hver uge i et forløb på tre uger. Hver gang havde vi tre nye sportsgrene med, så eleverne prøvede et kvarter med karate, et kvarter med gymnastik, et kvarter med atletik, og hvad der ellers findes af tilbud i lokalområdet”, fortæller Trine Ravn. Hun er medstifter og daglig leder af Specialsport.dk.

Indsats på syv uger fik 17 elever i gang

I alt deltog 35 elever i forløbet på skolen. Efter de tre uger blev eleverne spurgt, hvilken aktivitet de kunne tænke sig at komme i praktik i. Det sagde 17 af de 26 elever, der ikke i forvejen gik til idræt, ja tak til.

”At eleverne prøver en aktivitet i bare 15 minutter i skoletiden er nok til, at de kan vælge ret præcist, hvad de vil gå til i deres fritid. Af de 17 elever har kun to valgt om. Resten er fortsat med den idræt, de først valgte. Alle elever er stadig aktive, så med en lille indsats på syv uger fik vi 17 børn i gang med idræt”, siger Trine Ravn.

Barrier for familierne

Mange familier med særlige behov mangler overskud til at være opsøgende omkring sport, og forsøger de sig alligevel i almenidrætten, er det ofte med nederlag til følge. Konkret peger forskning og erfaringer hos Specalsport.dk på disse barrierer:

 • Manglende overvejelser om, at sport er en mulighed for deres barn.
 • Manglende viden om, hvor der er relevante sports- og foreningstilbud.
 • Bekymring for specifikke forhold omkring barnet af enten forældrene eller barnet selv.
 • Transporten er en udfordring, især for lidt ældre børn som fortsat ikke er selvtransporterende.

Alle elever fik sedler med tilbuddet om sportspraktik i en forening med hjem, men forældrene skulle selv henvende sig til Specialsport.dk for at få deres barn med. Det gjorde ni af de inaktive elevers forældre ikke.

”Der kan være gode grunde til, at forældre ikke synes, at det er lige nu, at deres barn skal prøve noget nyt. Nogle af børnene er så blevet aktive efterfølgende, fordi det har haft en afsmittende effekt, at kammeraterne er begyndt til idræt”, fortæller Trine Ravn.

Mange forældre ser ikke idræt som muligt

Specialsport.dk hjælper også idrætsforeninger med at oprette hold til børn med særlige behov. I alt er det blevet til 35 nye hold, hvoraf to tredjedele er skabt i hovedstadsområdet.

Samtidig har Specialsport.dk kortlagt flere end 250 foreninger med specialsport i hele eller dele af tre regioner i Danmark. Men det er ikke nok, at der findes idrætstilbud til målgruppen. Forskning viser, at man også skal arbejde med barrierenedsættende tiltag omkring familierne.

Eleverne vælger selv hvilken idræt, de vil gå til i deres sportspraktik.

”Mange forældre betragter ikke idræt som muligt for deres barn med et særligt behov. Derfor skal de have hjælp til at komme i gang, så i pilotprojektet på Skovmoseskolen tilbød vi ikke alene børnene at komme i sportspraktik. Vi tilbød også at følge børnene, når forældrene ikke selv kunne tage fri fra arbejde. Det skal være nemt at komme i gang, og når forældrene først ser barnets glæde ved at dyrke idræt og mærker, at barnet blive en del af et fællesskab, finder de fleste selv løsninger på transporten”, siger den daglige leder fra Specialsport.dk.

Det smitter af på undervisningen, at eleverne går til idræt.

”En evaluering på Skovmoseskolen viser, at personalet på mellemtrinet oplever øget ro og koncentration i timerne, efter at en stor del af eleverne er begyndt at gå til idræt. Samtidig er kammeratskabet styrket både internt i klasserne og på tværs af klasserne”.

Det haltede med formidlingen af tilbud

Specialsport.dk udspringer netop af Skovmoseskolen, hvor en gruppe forældre gik sammen om at lave sport for deres børn i 2014. Trine Ravn var en af dem. Hendes søn på i dag 19 år har Downs syndrom og gik på skolen.

”Vi kunne ikke finde sportstilbud til vores børn, så vi lavede et karatehold og et dansehold efter skoletid. Siden gik det op for os, at der ikke manglede tilbud, men at det haltede med formidlingen af dem. Derfor besluttede vi at lave guider over de tilbud, der findes til børn med særlige behov. Først i Hovedstaden, så på Fyn og nu også i Aarhus”, siger Trine Ravn og tilføjer, at Specialsport.dk er ved at kortlægge tilbuddene i Region Nordjylland og Region Sjælland.

Alene en oversigt over tilbud får flere i gang

I forbindelse med Aarhus-guiden indledte Specialsport.dk et samarbejde med Stensagerskolen i Viby. Her er eleverne udviklingshæmmede i varierende grad og er samtidig præget af svære funktionsnedsættelser på andre områder.

En kortlægning viste, at ti procent af dem gik til idræt, mens 15 procent havde forsøgt sig, men var stoppet. De sidste 75 procent havde aldrig været aktive.

Specialsport.dk

Specialsport.dk blev dannet i 2014 af en gruppe forældre til elever med særlige behov på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen i Rødovre. Organisationen arbejder med at give adgang til sport ved at nedsætte barrierer omkring familierne, så børn og unge kan blive en del af foreningslivet. Specialsport.dk faciliterer dermed ikke selv foreningsliv eller blivende fællesskaber, men ser sig selv som brobygger mellem familier og foreningsliv.

 • Organisationen har syv ansatte fordelt på 3,5 årsværk og cirka 70 frivillige. De er årligt i kontakt med:
 • 250-300 familier til telefonrådgivning.
 • 100+ familier modtager håndholdt hjælp til opstart.
 • 250+ specialskoler og specialklasserækker svarende til 40 procent af alle tilbud.
 • Cirka 17.000 specialelever får en guide med lokale fritidstilbud med hjem fra skole.
 • 200+ klubber modtager rekrutteringshjælp og tilbud om kurser

Læs mere om Specialsport.dk her

”Et halvt år efter at vi havde udgivet guiden, var 20 procent af eleverne aktive, og vores tal viser, at det stiger til 25 procent, når eleverne jævnligt får den fysiske guide i hænderne gennem skolen. Vi undrede os over, at det ikke var flere end 25 procent, så vi dykkede ned i barriererne, og her var det det, at vi fandt ud af, at der mangler bevidsthed hos mange forældre om, at idræt er en mulighed. Det førte til pilotprojektet, hvor vi introducerede eleverne på Skovsmoseskolen i Rødovre til sportspraktikker”, fortæller Trine Ravn.

Nu skal konceptet bredes ud

Det vellykkede pilotprojekt har fået Egmont Fonden til at bevilge Specialsport.dk 2,7 millioner kroner til at skabe flere systematiske veje til at hjælpe elever i specialundervisning i gang med sport og foreningsliv.

Indsatsen består af sportsevents på skoler, interview med forældre om det enkelte barns behov og individuel støtte til en fire ugers sportspraktik i en lokal idrætsforening en gang om ugen.

Foreløbig har Aarhus Kommune sagt ja til samarbejdet, og Specialsport.dk taler også med de andre store kommuner.

”Indsatsen er ikke bare at spise flødeskum. Hvis kommunerne vil have, at idrætsforeningerne laver mere sport til målgruppen, er de nødt til at motivere dem og støtte op om dem. Idrætsforeningerne skal klædes på til at tage imod børn med særlige behov. Det hjælper vi også med, men kommunen skal bakke op”, siger Trine Ravn.

De helt store kommuner har førsteprioritet

Når Specialsport.dk satser på de store kommuner, skyldes det volumen.

”Vi var gerne begyndt i mindre kommuner, men der skal være tilstrækkeligt med hold til eleverne, for som alle andre børn vil de gå til forskellige idrætter. Samtidig gør det en væsentlig forskel procentmæssigt, hvis de store kommuner skaber konsensus om, at også børn med særlige behov skal være idrætsaktive”, siger Trine Ravn.

Det skal ikke afholde specialskoler fra mindre kommuner fra at kontakte Specialsport.dk.

”Det behøver ikke gå gennem kommunen, så hvis en specialskole vil være med, ringer den blot til os. Så hjælper vi med at finde løsninger”.

Trine Ravn understreger, at indsatsen ikke stopper med de 400 elever, som gerne skal være begyndt at gå til idræt inden sommerferien i 2024.

”Så fortsætter vi med resten af de elever i specialtilbud, som stadig ikke er kommet i gang. Desuden kommer der hele tiden nye elever til”, siger Trine Ravn.