Anmeldelse Håndværk og design
0   8

Inspiration til håndværk og design

Der lægges op til en ny fagforståelse, et reelt paradigmeskifte fornemmes det, ud fra de forventninger, der er indlejret i den nye folkeskole generelt og i faget håndværk og design specifikt.

Håndværk og design

Fakta


Titel
Håndværk og design

Forfatter
Rachel Zachariassen, Ove Krog Eskildsen

Pris
400

Sider
448

Forlag
Hans Reitzels Forlag

Så er der landet endnu en bog på arbejdsbordet med titlen "Håndværk og design". I modsætning til det første opus om emnet, udgivet af Gyldendal i 2014, er der nu lagt et stort arbejde i at forbinde indholdet med de forudsætninger, der historisk, skolepolitisk, ideologisk og formelt ligger til grund for det nye fag, hvilket kommer til udtryk i undertitlen ”Et fag i skolen” og i en mere overskuelig disponering. Forfatterteamet er delvist udskiftet, idet Rachel Zachariassen fortsat er med, mens Ove Krog Eskildsen deltager som ny ankermand. Et godt valg baseret på hans deltagelse i den oprindelige ministerielt nedsatte skrivegruppe, der havde til opgave at indkredse og beskrive forudsætningerne for faget.

Artiklen fortsætter under banneret

Der er denne gang tale om en klart opbygget bog, uden at der dog er givet køb på den grafiske lethed og de springende tilgange til associativ inspiration. Introducerende gives i forordet og i kapitel et en beskrivelse af formålet med bogen og baggrunden for, at faget ser ud, som det gør, både som obligatorisk på mellemtrinnet og som valgfag i udskolingen.

I det følgende kapitel fokuseres på håndværk og håndværkskompetencer. Der gøres meget ud af at skrive kortfattet og med relevante referencer. Men efter læsning af de primære sider fornemmes et stærkt fokus på det område, der tidligere ville være betegnet sløjd, mens de tekstile tilgange forekommer mere nøjsomme. En oplevelse, der forstærkes også senere i bogen, hvilket er lidt ærgerligt – pædagogisk set. Et godt modspil registreres under overskriften "EksperiMENTOR", hvor to lærerstuderende, Rebecca Delfs og Kristina Juhl Saxkjær, har arbejdet med at udvikle et læremiddel, der inddrager en særlig forståelse for materialer, teknik og udtryk helt på tværs i feltet. En god idé, der vil kunne udfoldes yderligere rundtom i de nye værksteder.

Kapitel tre omhandler design som begreb, som proces og som arbejdsform. Mange af de værktøjer, den professionelle designer og designteoretiker benytter sig af, beskrives eller refereres ultrakort. Fordelen ved den korte form er den positive åbenhed, der kan lægges i denne tilgang, ulempen kan være, at det bliver et uforpligtende tag selv-bord, hvor planlægning og resultater er helt afhængigt af den enkelte undervisers arbejdsform. Samme lethed præger kapitel fire, hvor nogle af folkeskolereformens andre nye begreber (som understøttende undervisning og åben skole) bringes i spil til fortsat inspiration. Her, som flere andre steder i bogen, lægges teksten tæt op ad de beskrivelser, der findes på emu.dk.

Der er mange og delikate illustrationer i bogen. En overvejende del er dog mere stemningsskabende end informative. Der arbejdes ikke med billedtekster eller arbejdsanvisninger i traditionel forstand – formentlig bevidst, men også lidt krukket, når der nu er tale om en fagbog, der rækker ud efter studerende og undervisere i et nyt fag. For eksempel er der i forbindelse med et væsentligt og velskrevet afsnit om bæredygtigt design i forhold til faget og dets materialer placeret tre fotos til inspiration. En åben kassevogn med byggeaffald, en stump grøn plastslange på en bordplade (i øvrigt placeret sideværts) og en rulle med industrielt fremstillet gjord til sikkerhedsseler. Som læser og som interesseret i emnet er jeg lidt i tvivl om, hvad illustrationer af den type egentlig kan bruges til.

De to forfattere har stillet sig selv en vanskelig opgave, idet de på den ene side signalerer en friskhed i forhold til den stærke og ofte tunge tradition, der på godt og ondt udgør en del af det kulturfaglige arvegods. Og på den anden side lægger de op til en tydelig forankring i det formelle grundlag, så det ved hjælp af korte kondenserede tekster, en god referenceliste og ditto litteraturliste bliver muligt at komme et spadestik dybere i forhold til selve det at skabe rammerne for indholdet og de didaktiske tilgange i et nyt fag som håndværk og design. Dygtigt gjort, når overblikket er i orden – men også krævende, måske især for den del af deres målgruppe, der står midt i at redefinere sin egen fagforståelse i forhold til ”de gamle fag”. Her kommer kapitlerne fem og seks godt ind med bud på såvel fagdidaktik som et frisk syn på, hvilke kompetencer det vil være godt at få sat i spil.

Med den bevidste kombination af faglige tilgange og associative ideer er det lykkedes at skrive en bog, der rummer en god gang fagligt gods, og som i sin form er tilgængelig for de målgrupper, der nævnes i indledningen, nemlig lærerstuderende, erfarne lærere og pædagoger, der alle har brug for at finde nye didaktiske afsæt, når det gælder håndværk og design.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Håndværk og designnetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for faget. I samarbejde med Foreningen for håndværk og design.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
1.269 andre er allerede tilmeldt

Lærerstuderendenetværket er for alle lærerstuderende samt andre med interessere for læreruddannelsen. I samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
423 andre er allerede tilmeldt