Skoleforvaltningen i Vejen anbefaler nu officielt kommunens politikere at lægge to upopulære spareforslag på hylden. Forslaget gik over grænsen for, hvor meget politikerne må blande sig i undervisningen, erkender de.

Nu opgiver Vejen at spare ved at sætte en computer til at undervise

Vejen Kommune erkender i en pressemeddelelse, at byrådet ikke kan beslutte at spare penge ved at indføre computerbaseret undervisning og selvstudier i kommunens udskolingsklasser.

Publiceret Senest opdateret

Vejen Kommune må trække to planlagte sparetiltag om "computerbaseret undervisning" og "selvstudier" tilbage.

Sådan lyder indstillingen til byrådet fra kommunens skoleforvaltning i en pressemeddelelse i dag. Den kommer efter, at kommunens skolechef, chefjurist og skoledirektør i sidste måned holdt møde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor det for alvor blev klart, at de to forslag var på kant med folkeskoleloven.

Særligt den del af loven, der slår fast, at holddeling kun må iværksættes af skoleledere og udelukkende af didaktiske og pædagogiske hensyn står i vejen for forslaget, erkender Vejens afdelingschef for skole, kultur og fritid Regin Holm Nielsen i pressemeddelelse:

"Vi anerkender, at vi skulle have skønnet anderledes i forhold til, hvem der kan træffe beslutning om holddannelse. Det er nu præciseret, at den kompetence i denne kontekst ligger hos skolelederne, ikke hos politikerne".

"Det bliver nu tydeliggjort, at det er op til skolelederen på den enkelte skole at træffe beslutning om, hvorvidt der skal benyttes holddannelse, og det vil kun ske, hvis det efter pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og det tilgodeser klassen samlede behov", står der også.

Hvordan politikerne i stedet vil læse udfordringerne, vil udvalget for Skoler og børn afgøre i næste måned, fortalte udvalgsformand, Claus Kulmbach i fredags. Ifølge ham er der flere scenarier i spil.

"Der har aldrig været tale om lærerløse timer"

De to sparetiltag har fået en del kritik med på vejen, og Claus Kulmbach og Vejens skolechef har tidligere opponeret imod den dårlige omtale. Forslagene handler ifølge dem nemlig ikke udelukkende om at spare penge, men er også et forsøg på at udvikle undervisningsformen.

"Når man, som vi har gjort, gerne vil udvikle og udfordre undervisningsformen i den danske folkeskole for at skabe endnu mere fleksible og lærerige undervisningsformer for eleverne, så risikerer man at træde ved siden af. Det har vi lært af", siger afdelingschef for skole, kultur og fritid, Regin Holm Nielsen.

Ifølge pressemeddelelsen var de to konkrete forslag et forsøg fra administrationen side på at "undgå besparelser via grønthøstermetoden”.

"Intentionen har aldrig været at bryde med lovgivningen, men at undersøge rammerne for, hvordan vi kan udvikle undervisningen og bruge it og teknologi i undervisningen" udtaler udtaler direktør Morten Oldrup, og opponerer desuden imod udtrykket 'lærerløse timer'.

"Der har heller aldrig i de oprindelige forslag været på tale at skabe lærerløse timer, som det har fremgået i pressen, men derimod bruge lærerkræfterne på en anden måde end den traditionelle. Alternativet med at lærerne skal løbe stærkere for at nå mere, men med gammelkendte metoder, vil vi gerne undgå", udtaler han.