Anmeldelse:

Et godt afsæt

Som læser får du viden om centrale temaer, praksisfortællinger og øvelser til voksne og børn med henblik på trivsel og fællesskab i en lettilgængelig og forskningsbaseret bog.

Publiceret

Fakta:

Trivsel og fællesskab - Sådan styrker du børn i hverdagen

Forfattere: Lis Fenger og Stine Clasen

250 kroner

160 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Baggrunden for udgivelsen af ”Trivsel og fællesskab” er praksiserfaringer med læringsforløb for pædagoger, lærere og ledere med henblik på at styrke børn og unges trivsel, livsmestring og fællesskab i Aarhus Kommune.

I det indledende kapitel defineres og belyses livsmestring. Herefter følger fem kapitler om de delelementer der, ifølge forfatterne, tilsammen udgør livsmestring, konkretiseret i temaerne regulering, mentalisering, opmærksomhed, kroppen og nærvær og mindfulness. Hvert af disse kapitler indledes med forskellige vinkler på temaet. Herefter følger praksisfortællinger, øvelser til voksne, øvelser til børn/unge og afslutningsvist forslag til faglige refleksioner og oversættelse af temaet til egen praksis.

”Trivsel og fællesskab” er baseret på læringsforløb for professionelle, der arbejder med børn og unge, og henvender sig til pædagoger, lærere og forældre. Som læser får du ikke en manual til læringsforløb for børn, unge og voksne, men skal selv tilpasse øvelserne til eksempelvis aldersgruppen. Til gengæld får du en lettilgængelig og forskningsbaseret indføring i de forskellige temaer, praksisfortællinger og øvelser til umiddelbar anvendelse i praksis. De fleste af øvelserne er for mig velkendte fra mit eget professionelle virke, velvalgte i forhold til bogens temaer og velfungerende i praksis.

Personligt vil jeg gerne fremhæve kapitlet om mentalisering med nogle gode modeller og også nævne bogens referenceliste, der udover fine præsentationer af de anvendte teoretikere, giver gode forslag til videre læsning og fordybelse i de forskellige emner og temaer.

Forfatterne håber, at bogen her vil inspirere til en øget opmærksomhed på børn og unges mentale sundhed – og de fagprofessionelles oversættelse af temaerne i deres egen praksis. Det tænker jeg, at ”Trivsel og fællesskab” kan være et relevant afsæt for!

Powered by Labrador CMS