Anmeldelse:

Indsigt og stof til eftertanke

Med bogen ”Pejlemærker - en guide til det personlige lederskab” får man som læser en god, grundig og brugbar indsigt i, hvilken kompleks opgave, det er, at være leder på en folkeskole. Bogen giver indsigter og pointer, der er brugbare i det kontinuerlige arbejde, det er, at arbejde med sit eget personlige lederskab.

Publiceret

Fakta:

Pejlemærker – en guide til det personlige lederskab

Forfatter: Henrik Stockfleth Olsen

Pris: 290

Sider: 282

Serie: Ledelse ligetil

Forlag: Dafolo og Skolelederforeningen

Bogens forfatter, Henrik Stockfleth Olsen, er lektor og underviser på diplom i ledelse på Københavns professionshøjskole. Bogen bærer tydeligt præg af, at han har en solid vidensbank at trække på og man får en veldrejet grundpakke, man kan tage med sig ud i lederjobbet og hente både håb, motivation og trøst.

Bogen er opdelt i fire dele. Del 1. ”Styring og mennesker”, der beskriver de grundvilkår, man som leder har i arbejdet på en skole. De tre øvrige dele beskriver, hvordan man gennem sit personlige lederskab kan navigere og håndtere at være i disse vilkår, samt hvordan man kan dygtiggøre og øve sig på sit personlige lederskab.

Del 2, ”Ledelse af kerneopgaven – elevcentreret skoleledelse”, er en ramme om og et vidensgrundlag for den faglige ledelse af kerneopgaven. Forfatteren giver et bud på, hvad et godt fundament for udøvelse af faglige ledelse er. Her trækker han især på Hilbert Meyers forskning om, hvad god undervisning er, og de heraf 10 udledte kendetegn samt på John Hatties forskning om læring og Vivian Robinsons forskning om elevcentret ledelse.

Del 3, ”Relation igennem kommunikation”, hvor man som læser bliver introduceret for konkrete værktøjer til at skabe en bæredygtig og konstruktiv kommunikation, som al ledelse i det personlige lederskab udøves gennem.

Slutteligt er der del 4, ” Det personlige ledelsesgrundlag”, hvor man kan lade sig inspirere til at finde og støbe sit eget etiske ledelsesgrundlag, der kan være ankeret og den røde tråd i de beslutninger, der skal træffes og de relationer, der skal plejes og næres.

Bogen har vigtige og relevante refleksionsspørgsmål, der kan hjælpe læseren på vej til at finde eller styrke den retning, man ønsker at lede ud fra og hen imod. Der er stof til eftertanke på mange gåture eller samtaler med kollegaer i ledelsesfeltet.

Bogen er velskrevet, og det er tydeligt, at forfatteren har meget på hjerte og samtidig ved, hvad han taler om. Jeg kan varmt anbefale bogen til alle, der har interesse for ledelse i folkeskolen. Til ledere, nye som gamle, til professionelle med ledelsesopgaver og til alle dem, der har lyst til måske at hoppe forsigtigt ud i ledelsesrummet.

I forordet skriver Lasse Reichstein at skoleledelse er noget rod og en meget kompleks opgave. Han skiver til sidst i sit forord, at bogen kan: ” hjælpe dig med at finde mening og glæde i dit arbejdsliv fuldt af bøvl, når du reflekteret, drøfter og spejler din ledelsespraksis i forhold til bogens indhold.” Jeg tilslutter mig dette udsagn. Bogen er en grundig, betydningsfuld og hjælpsom gennemgang til både nye, kommende og erfarne leder. Den giver indsigt og stof til eftertanke og gode bud på, hvordan man som leder kan kvalificere sin ageren og håndtere den vigtige opgave, man har: at skabe de bedste rammer for børn og unge i den danske folkeskole.

Powered by Labrador CMS