Tema | Forældreklager

Mangeårig kommunikationskonsulent i det offentlige Hans Mogensen inddeler i sin nye bog klagende borgere i fire arketyper, som skal håndteres forskelligt, hvis man vil opnå en konstruktiv dialog.
Mangeårig kommunikationskonsulent i det offentlige Hans Mogensen inddeler i sin nye bog klagende borgere i fire arketyper, som skal håndteres forskelligt, hvis man vil opnå en konstruktiv dialog.

Sådan håndterer du forskellige typer af klagende forældre

Nogle forældre er saglige, og andre fulde af følelser. Bogaktuel forfatter forklarer, hvordan man håndtere fire forskellige typer af forældreklager.

Publiceret Senest opdateret

Forældre er forskellige, og deres utilfredshed kommer til udtryk på mange forskellige måder.

Sådan lyder budskabet fra mangeårig kommunikationskonsulent i det offentlige Hans Mogensen.

I maj udkom Hans Mogensens bog “Markante borgere”, hvor han giver læseren et værktøj til at møde de forskellige typer af utilfredse og klagende forældre på “en konstruktiv og løsningsorienteret måde”, som han skriver. 

Hans Mogensen kategoriserer de markante forældre ud fra to parametre for at lave en form for arketyper. Det første parameter er, hvor store følelser forældrene bringer ind i en uenighed med skolen, og det andet parameter er, hvor sagligt de argumenterer for deres synspunkt. Ud fra de kriterier opdeler han markante borgere i fire kategorier, som han mener skal håndteres forskelligt.

Advokaterne 

Er saglige og faktuelle uden store følelser. De procederer og argumenterer deres sag, som var det i en retssal. De kan mødes med venlighed, saglige svar, argumenter og fakta.

De bekymrede

Er saglige og faktuelle og viser følelser. De kan mødes med empati, forståelse og respekt for følelserne, samt med saglige svar, argumenter og fakta. Deler vi de bagvedliggende værdier, så fokuser på målet frem for uenigheden om midlerne til at nå målet.

Debattørerne

Udvælger og anvender fakta subjektivt, ensidigt og til tider usagligt. De ønsker gerne debat og medieomtale for at nå deres mål. De har en legitim ret til at have deres holdninger og kan mødes med ros for deres engagement og gode forslag. Undgå en konfliktoptrappende debat, men korriger faktuelle fejl og misforståelser. Afvej deres ønsker med andre holdninger, argumenter og hensyn.

De hellige krigere 

Har en stærk følelse af at være blevet krænkede eller uretfærdigt behandlede. De har ofte et stærkt ønske om at få ret, at få genoprejsning eller at få nogen stillet til ansvar eller fyret. Deres forventninger og krav er ofte baseret på en præmis, som skolen, skoleforvaltningen, myndigheder og politikere har svært ved at genkende eller anerkende. De søger ofte aktindsigt og har fokus på selv de mindste fejl, vi begår. De kan mødes med stor åbenhed og gennemsigtighed for at forebygge konspirationsteorier. Og svar kort og faktuelt, så det ikke giver anledning til ti nye spørgsmål.

Guiden til krævende forældrePowered by Labrador CMS