Skolemad

Pris 3 milliarder: Nu skal Folketinget diskutere skolemad

Skolemad er et effektivt værktøj til at bryde den negative sociale arv, mener De Radikale. Partiet vil nu forhandle med de andre partier om alt fra forsøg med delvis brugerbetaling i få kommuner til gratis skolemad i hele landet.

Publiceret

Gratis skolemad til alle elever på alle danske folkeskoler vil koste omkring tre milliarder om året. Det er et rigtigt sted at investere, mener Radikale.

Men i et beslutningsforslag, som partiet netop har fremsat, er de også åbne for over mindre kostbare modeller.

"De økonomiske omkostninger forbundet med skolemad afhænger af flere forhold, herunder om ordningen gøres gratis for alle eller suppleres af delvis brugerbetaling for velstillede forældre, hvilke krav der stilles til råvarer og omfanget af madordningen, hvilke køkkenfaciliteter, der er tilgængelige lokalt m.m.",  hedder det i beslutningsforslaget fra partiet. 

"Endelig er det en oplagt mulighed at starte med en række forskellige forsøgsordninger på kommunalt niveau, der i første omgang vil kræve mindre finansiering, inden en landsdækkende ordning tilrettelægges endeligt. Alle disse forhold kan indgå i de politiske drøftelser om en ordning", skriver partiet.

"Skolemad øger elevernes trivsel, koncentration, indlæring og faglige præstationer. Det gælder især for elever, der har forældre i lavindkomstgrupper. Vi ved også, at skolemad hjælper til at forebygge kroniske sygdomme, reducere overvægt og understøtte sunde mad- og måltidsvaner tidligt i livet, så de holder ved. Derudover er skolemad også et oplagt redskab til at introducere børn og unge for grøn og bæredygtig kost", lyder argumenterne fra De Radikale.

Partiet henviser til forskning, blandt andet det store langtidsstudie af effekten af skolemad i de svenske skoler, som har vist varige effekter i form af højere uddannelsesniveau og større tilknytning til arbejdsmarkedet for dem, der fik gratis frokost, da de gik i skole.