Anmeldelse

Dannelse

Nye bud på dannelse

Dannelse er et enormt rummeligt begreb. Netop det gør, at betydningen af ordet er flydende. Denne bog fører et bredere perspektiv i forhold til begrebet dannelse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad er dannelse? Det er et meget gammelt og meget omdiskuteret spørgmål. I denne bog prøver Lejf Moos og en masse andre endnu en gang at besvare det spørgsmål.

Fakta:

Titel: Dannelse

Pris: 275

Sider: 204

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Ifølge Lejf Moos skal de samlede kapitler fremstå som et kalejdoskopisk syn på dannelse. Det er de helt store mastodonter inden for dansk pædagogik, som har skrevet de forskellige kapitler – og dette ud fra vidt forskellige synsvinkler. Det drejer sig om Peter Kemp, John Benedicto Krejsler, Jens Erik Kristensen, Steen Nepper Larsen, Alexander von Oettingen og Thomas Aastrup Rømer. Ud over disse inddrages også blandt andet den hollandske forsker Gert Biestas teori i Lejf Moos’ kapitel, sociologen Ulrik Beck i Peter Kemps kapitel og en hel del andre pædagogiske tænkere.

Der er anlagt fire perspektiver, som ligger tæt op ad hinanden: dannelsesdiskussioners kontekst, dannelsesvisioner, dannelsestemaer og dannelsesprocesser. Analyser og diskussionerne er at finde inden for disse fire perspektiver – dog har hver enkelt forfatter lagt vægten i deres kapitler forskelligt. Således har nogle alle perspektiver med, mens andre kun bevæger sig inden for et enkelt perspektiv. Intentionen er, at skift i perspektiv vil virke åbnende og klargørende på flere aspekter af dannelsesdiskussionerne.

Har man noget med begrebet dannelse at gøre, hvad enten det er interessemæssigt eller skolepolitisk eller en blanding af de to, bør man skaffe sig denne bog. Den kommer rundt i rigtig mange hjørner inden for vidt forskellige dannelsesaspekter – fra en næsten mangel på begrebet i årene mellem 1960 og 2000 til genkomsten i dag. Den er også et godt udgangspunkt i forhold til videre diskussioner af begrebet dannelse på for eksempel lærerseminarier.

At målet er et kalejdoskopisk blik på begrebet dannelse, må siges at lykkes. Det er på den ene side spændende, fordi der kommer så mange forskellige aspekter med. Bagsiden af den tilgang er dog, at det til tider også kan virke forvirrende. Overordnet set er det dog en alsidig og interessant indførelse i, hvad begrebet dannelse blandt andet har i sig i vores samtid.

Bogen anbefales varmt herfra.