Anmeldelse

Pædagogik og etik
Pædagogik og etik

Etik: At ville og at gøre

Etik og pædagogik - et righoldigt bud på overvejelser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I mange pædagogiske drøftelser efterspørges etik som grundlag for beslutninger og handlinger. Til støtte for at finde og overveje begrundelser for og svar på etiske spørgsmål er denne bog væsentlig. Hvad er etik?

Fakta:

Titel: Pædagogik og etik

Forfatter: Karsten Tuft

Pris: 269

Sider: 232

Forlag: Akademisk Forlag

”Etik er i enhver praksis både at ville det rigtige og at gøre det rigtige … Etik er således et praktisk dilemma. Indimellem kan vi føle, at vi virkelig gjorde det rigtige i en eller anden situation. Men det er alligevel aldrig lykkedes os at udlede de præcise regler, som styrede denne gøren, så vi efterfølgende kunne bruge de samme regler i fremtiden. Vi har heller ikke på anden måde fundet etikkens regler. Praksis omfatter altid både villen og gøren, men etisk praksis indebærer et forhold, som er vedvarende ubestemt”. Etisk opdragelse kan ikke tilrettelægges som et pensum eller lærestof, og nøgleordene for feltet er ikke "læring og undervisning”. Etisk opdragelse handler om udvikling, deltagelse og tilegnelse.

Bogens del et bærer overskriften ”Etik, pædagogik og opdragelse”. Med udgangspunkt i Platon (godhed kan ikke læres) følger grundige fremstillinger af dydsetik (Aristoteles), pligtetik (Kant), nytteetik (Bentham) og lystetik (Aristippos). Ingen af dem kan ifølge forfatteren undværes i et afbalanceret svar på etiske spørgsmål. Deres svar fremstilles ikke i et forsøg på at give læseren en historisk fornemmelse af udvikling, men fordi de ifølge forfatteren er lige så aktuelle med deres problemstillinger i dag som engang. Det gælder for eksempel et kapitel om forsøg på at skabe en videnskabelig målstyret pædagogik, hvilket til dato ikke er lykkedes.

Bogens anden del hedder ”Leg, etik og situationsfornemmelse”. Heri er en god og grundig fremstilling af Gadamers legeteori/filosofisk legeteori med en sammenfatning: ”Legen selv følger sine egne regler, legens egentlige regler, som udmåles indefra, og som vi ikke kender. Legens væsen et åbenhed. Leg er bevægelse hid og did. Legens tid er egentid”. I bogens sidste del er der mange inddragelser fra og aktuelle kommentarer til institutions- og pædagogområdet.

Powered by Labrador CMS