Færre elever gennemførte de obligatoriske nationale test i år

I dette skoleår blev Folkeskolens Nationale Overgangstest gennemført for første gang. Testene er obligatoriske, men blev gennemført af rekordfå elever.

Publiceret

I skoleåret 2014/15 gennemførte 95,3 procent af alle eleverne på de relevante klassetrinede nationale test i læsning og matematik. I skoleåret 2021/22, som var sidste gang de nationale test i deres gamle form blev afholdt, gennemførte 92,9 procent af eleverne på de relevante skoler og klassetrin testene i læsning og matematik. I efteråret 2022 gennemførte 249.125 elever de nationale overgangstest i læsning og 253.765 elever gennemførte testen i matematik. Det svarer til henholdsvis 86,9 og 88,1 procent af eleverne på de relevante skoler og klassetrin. Holbæk og Esbjerg Kommuner er ikke medregnet, fordi testene på grund af frihedsforsøget ikke er obligatoriske på folkeskolerne her.

Både de nationale test og de nationale overgangstest skal bruges til dels at give lærerne et bedre indblik i elevernes faglige niveau med henblik på undervisningen, dels at give myndigheder og folkevalgte et indblik i udviklingen. Men færre og færre elever tager tilsyneladende testene. Dog kan sidste efterårs tal ikke med sikkerhed sammenlignes med de foregående års, da det ikke længere er muligt at gennemføre erstatningstest for en elev, når testperioden for det enkelte fag er slut. Hvis en elev har haft skolefravær gennem hele testperioden, som varede fra 28. november til 16. december 2022, er denne elev derfor ikke blevet testet. Tidligere år ville eleven som udgangspunkt være blevet testet, når han eller hun vendte tilbage til skolen. Det kan måske forklare det lille fald i andelen af testede elever fra skoleåret 2021/22 til 2022/23.

Udskældte test

De nationale test har siden indførelsen i 2010 været genstand for meget kritik, senest har professor i danskfagets didaktik, Jeppe Bundsgaard, kaldt dem ’ubrugelige til forskning’, og flere lærere har fortalt at de ikke dur som pædagogisk redskab.

De nationale overgangstest, som sidste skoleår afløste de gamle test, har heller ikke fået en ubetinget varm modtagelse af lærerstanden. Redaktionen bad efter testene i december lærerne i Folkeskolens Lærerpanel om sammenligne de nye test i læsning og matematik med de gamle nationale test. Af de 128 lærere, der har svaret på undersøgelsen, siger 46 procent samlet set, at testene hverken er bedre eller dårligere. 14 procent svarer, at de er bedre, mens 22 procent vurderer dem til at være et dårligere bekendtskab end de nationale test.

Powered by Labrador CMS