Det er opgaver fra den eksisterende opgavebank, som indgår i overgangstestene, ind til et helt nyt testsystem står klar til brug om fire år.
Det er opgaver fra den eksisterende opgavebank, som indgår i overgangstestene, ind til et helt nyt testsystem står klar til brug om fire år.

Det ved vi nu:
Sådan bliver 'Folkeskolens Nationale Overgangstest'

Efter at eleverne er gået på sommerferie, har Børne- og Undervisningsministeriet sendt en bekendtgørelse i høring om de nye test, der allerede fra dette efterår skal erstatte de nationale test, ind til et helt nyt testsystem er udviklet. 2. klasses test varer kortere tid end de ældre elevers.

Publiceret Senest opdateret

Eleverne i 2., 3. og 6. klasse, der tog nationale test i foråret, skal allerede til det igen til efteråret.

Folkeskolens Nationale Overgangstest har Børne- og Undervisningsministeriet døbt de midlertidige test i læsning og matematik, der skal udgøre det nationale testsystem de næste fire år, ind til et helt nyt færdighedstestsystem er udviklet og klar til brug.

En markant ændring i forhold til de nuværende test er, at eleverne i 2. klasse kun skal testes i 30 minutter, mens elever på de øvrige klassetrin skal sidde 45 minutter for at besvare testopgaverne.

Begrænsninger i it-systemet

Folkeskolens Nationale Overgangstest skal gennemføres i et midlertidigt it-system. Det har har begrænset funktionalitet sammenlignet med det tidligere it-system for nationale test. Det betyder mere simple tilbagemeldinger og visninger, og at man ikke vil kunne se elevens tidligere resultater i systemet. Det vil heller ikke være muligt at anvende de obligatoriske test som frivillige test.

Opgaverne i de overgangstestene er hentet fra den eksisterende opgavebank bag de gamle nationale test. Men de nye obligatoriske test er kun i to fag - dansk/læsning og matematik. Til gengæld er der test på fem klassetrin per fag - dansk i 2., 3., 4., 6. og 8. klasse og matematik i 2., 4., 6., 7. og 8. klasse.

Fremover skal eleverne testes først på skoleåret i stedet for sidst på skoleåret, men i 2022 ligger testene først i november-december. Og der selvom testene nu bliver såkaldt lineære, hvor alle elever på klassetrinnet får de samme opgaver, så ligger de ikke på én fælles dato som afgangsprøverne.

Overgangstestene i læsning skal tages i perioden fra og med uge 45 til og med uge 47 og testen i matematik fra og med uge 48 til og med uge 50. Testene skal foregå på skolen i skoletiden.

Det fremgår ikke af bekendtgørelsesudkastet, hvordan forældrene fremover skal informeres om, hvordan deres barn har klaret sig i testen. Tilføjet kl. 10.43, red.: Det fremgår dog af det vedtagne lovforslag, at forældrene fortsat skal informeres skriftligt og let forståeligt for forældrene om deres barns testresultat. Hvis forældrene gerne vil se testen og elevens besvarelse, kan skolen udlevere dem, når testperioden er forbi og med oplysning om, at opgaverne er ophavsretsbeskyttet og derfor ikke må vises til andre.

Test på særlige vilkår

Læs bekendtgørelsen

Udkastet til bekendtgørelse om Folkeskolens Nationale Overgangstest (pdf) er i høring frem til 15. august og skal efter planen træde i kraft 15. september.

Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse og tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber kan få mulighed for at tage testen på særlige vilkår, hvis det er nødvendigt for at stille dem lige med andre.

Det er skolelederen, der tager den beslutning på baggrund af vurdering fra pædagogisk-psykologisk rådgivning/PPR og i samråd med forældre og elev.

Man kan beslutte det uden at inddrage PPR, hvis leder og forældre er enige om det. De særlige vilkår kan være brug af hjælpemidler, ekstra tid eller anvendelse af en hjælper afhængig af, hvilke særlige vilkår eleven har i den daglige undervisning.

Kun hvis alle parter er enige i, at eleven ikke trods særlige vilkår vil kunne gennemføre testen, kan der ske fritagelse.

Powered by Labrador CMS