Anmeldelse:

Det er menneskeligt at fejle, også i matematik

Vanens magt er stor, og derfor er der i mange matematiktimer fortsat fokus på at løse opgaver – og løse dem korrekt. Denne nye udgivelse går en noget anden vej.

Publiceret

Fakta:

Matematik på mellemtrinnet 1, 2 & 3

Forfatter: Pernille Pind

75 kroner pr. hæfte

36 sider

Lærervejledning

311,25 kroner

104 sider

Serie: Lær at lære med refleksion og respons

Forlag: Dafolo

Tre forholdsvis tynde arbejdshæfter med en tilhørende lærervejledning på omkring hundrede sider – der må vist være noget særligt på spil, hvis et sådant sæt skal ”vare” mellemtrinets tre årgange fra fjerde til sjette klasse. Forfatteren pointerer da også overfor læreren, at disse hæfter netop ikke er et ekstra-materiale, som eleverne selv må vælge at arbejde med.

I forlængelse heraf skal eleverne forberede sig på en anden type opgavehæfte, end de nok er vant til. Vi er tit så fokuserede på (korrekt) løsning af opgaver, her er i stedet arbejdet og samarbejdet om at lære at lære i højsædet. Hæfterne har fokus på fejl, som er en integreret del af materialet kunne stå som en slags programerklæring: en ”undgå fejl”–kultur skiftes ud med en ”lær af dine fejl”–ditto.

Alle tre hæfter er delt op i to nogenlunde lige store dele: kommunikation og argumentation, henholdsvis regning og problemløsning. Første del lægger vægt på matematiske kompetencer, hvor resten af hvert hæfte tilsyneladende går i bund med noget mere traditionelt. Hertil kan lægges, at den faglige progression er ganske tydelig: Hæfte 2 og hæfte 3 er således mere og mere inde omkring de specifikke matematiske discipliner som statistik, areal, koordinatsystem, grafer, ligninger, målestoksforhold og diagrammer.

Alt sammen kunne det tydes som noget, vi har set før – hvis altså ikke netop måden at arbejde med stoffet på havde været så fuldstændigt anderledes.

Som forfatteren selv siger er det ”…et meget velegnet undervisningsmateriale, også hvis man har elever i matematikvanskeligheder”. Disse profiterer nok i særlig grad af et læringsmiljø, hvor fejl er OK, og hvor ingen ”… føler sig alene med ikke at kunne finde ud af det”.

Lærervejledningens første tre kapitler burde være obligatorisk læsning, inden nogen går i gang med noget som helst. Ligeså er den grundige side-til-side-vejledning skrevet for at blive fulgt tæt. En og anden kunne måske føle sig fristet til at se stort på de indledende advarsler og lade de mere skarpe matematikhjerner regne løs. Det kan bestemt ikke anbefales, men det kan materialet til gengæld. I allerhøjeste grad.

Powered by Labrador CMS