”Det virker mest af alt som om, at det er Børne- og Undervisningsministeriet, der har brug for en test til at sammenligne landets skoler”, siger formand for Danmarks Matematiklærerforening.

Matematiklærer: Overgangstest er spild af tid

Formand for Danmarks Matematiklærerforening er tilfreds med, at der i Folkeskolens Nationale Overgangstest er størst fokus på tal og algebra. Men allerhelst så han, at ministeriet droppede overgangstesten.

Publiceret Senest opdateret

Lige omkring juletid skal matematiklærerne finde en lektion, hvor eleverne kan gennemføre Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Testen er en midlertidig test, der skal bruges på skolerne i hele landet de næste fire år, indtil et helt nyt testsystem er udviklet og klar til brug.

For et par dage siden udgav Børne- og Undervisningsministeriet vejledningen til overgangstesten. Formand for Danmarks Matematiklærerforeningen Jens Peter Christensen har læst vejledningen og fortæller, at han er godt tilfreds med, at langt de fleste opgaver i overgangstesten handler om tal og algebra.

”Det er et vigtigt basisområde i matematik, og så stemmer det også godt overens med de nye anbefalinger fra ekspertgruppen”, siger han og refererer til rapporten ”Fælles udvikling af matematik”, der udkom i september.

Her har en ekspertgruppe fundet frem til en række udfordringer, som eleverne har i matematik. Ekspertgruppen kommer også med løsningsforslag til at styrke matematikundervisningen på tværs af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Her er en af de vigtigste anbefalinger, at tal og algebra skal fylde meget mere i folkeskolen.

Folkeskolens Nationale Overgangstest

For nyligt kom offentliggjorde Børne og Undervisningsministeriet vejledningen til Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Her kan man læse, at 2., 4., 6., 7. og 8. klasse skal gennemføre den nye overgangstest mellem den 28. november og 16. december i år.

2. klasse får 30 minutter til at løse opgaver indenfor tal og algebra.

De resterende klassetrin får 45 minutter, da de også skal løse opgaver i statistik og sandsynlighed samt geometri og måling.

Man skal ikke booke tid til testen. Den ligger klar på testogprøver.dk fra den 28. november og er åben i løbet af skoledagen.

I Folkeskolens Nationale Overgangstest får 2. klasse kun opgaver i tal og algebra. På 4., 6., 7. og 8. klassetrin skal eleverne også testes i statistik og sandsynlighed samt geometri og måling. De fleste opgaver kommer dog stadig til at handle om tal og algebra på alle klassetrin.

Der er ikke brug for en overgangstest

Men selvom Jens Peter Christensen er positiv overfor indholdet i de overgangstestene, så han allerhelst, at der slet ikke var blevet brugt tid og kræfter på at udvikle en overgangstest.

”Jeg havde hellere set, at Børne- og Undervisningsministeriet havde droppet at teste i et par år, og at vi i stedet hurtigere kunne begynde at bruge den nye nationale færdighedstest”, siger han.

Ifølge Jens Peter Christensen sørger de fleste matematiklærere allerede for at få en fornemmelse af elevernes niveau i matematik med de tests, der bliver udbudt af diverse forlag.

Derfor har lærerne ikke behov for en ekstra test i de fire år, det forventes at tage, før den nye færdighedstest er færdig.

”Det virker mest af alt som om, at det er Børne- og Undervisningsministeriet, der har brug for en test til at sammenligne landets skoler”.

Førhen i de nationale test var det kun 3., 6. og 8. klasse, der blev testet i matematik. Nu er det som nævnt flere klassetrin og helt ned til 2. klasse, at eleverne skal gennemføre Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Det stiller en række spørgsmål til niveauet i Folkeskolens Nationale Overgangstest. Særligt for eleverne i 2. klasse pointerer Jens Peter Christensen. I Fælles Mål er det nemlig kun beskrevet, hvilke kompetencer eleverne forventes at have i matematik efter 3. klasse.

”Derudover afdækker overgangstesten heller ikke misopfattelser. Hvis en elev ikke kan finde ud af gangestykkerne, kan man som matematiklærer selvfølgelig se det. Men vi kan ikke finde ud af, hvorfor eleven ikke kan gange. Det skal man være opmærksom på at afdække og undersøge nærmere efterfølgende”, siger han.

”Jeg håber på det bedste, men frygter, at vi med Folkeskolens Nationale Overgangstest havner samme sted som med de nationale test: At vi får et testsystem, hvor opgaverne bliver løst, men hvor lærerne ikke bruger resultaterne, fordi de tager for lang tid at inddrage i den daglige undervisning”.