Anmeldelse

Brug hovedet

At lære at lære

Refleksive læringsstrategier er omdrejningspunktet i denne bog, hvor målet er at skabe reflekterende børn. Og der er konkrete idéer at hente.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Dette afsluttende kapitel omhandler tid”, læser jeg i bogens sidste kapitel. Det er præcis én af de første tanker, der løber gennem mit hoved, mens jeg læser bogen. For hvordan skal vi finde tid til at implementere også dette i folkeskolen?

Fakta:

Titel: Brug hovedet

Forfatter: Tacha Elung

Pris: 312,50

Sider: 143

Forlag: Dafolo

”Brug hovedet – Refleksive læringsstrategier” omhandler i teori og praksis at lære at lære. Ifølge forfatteren er bogens mission "at udfolde den del af synlig læring, som nok er den mest oversete: elevens refleksive og metakognitive udvikling”. Alle kapitler er nogenlunde ens opbygget: Vi præsenteres for noget teori, der efterfølgende bringes i spil med skolepraksiseksempler fra Danmark og New Zealand, hvor forfatteren har været. Nogle af de anvendte skabeloner i bogen kan findes og bruges frit fra en tilhørende hjemmeside.

Fundamentet for bogen er et systemisk perspektiv, hvilket introduceres i det første kapitel. I andet kapitel er der fokus på synlig læring, heraf feedback og selvevaluering. Metakognition udfoldes i kapitel tre, hvor der blandt andet stilles skarpt på behovsudskydelse og selvkontrol. ”At lære at lære” er overskriften for det fjerde kapitel. Her handler det om udviklingen af de metakognitive læringsstrategier, og læseren introduceres blandt andet for begrebet ”The learning Pit” og de syv læringsstrategier. Bogens sidste to kapitler kommer ind på målstyret undervisning og på forfatterens tanker om tid og følelsen af kontrol. Målgruppen er lærere og pædagoger i folkeskolen, og mon ikke også studerende på læreruddannelsen vil kunne inspireres?

For mig personligt er der ikke meget nyt at hente i bogen, der er let at læse og forstå. For andre kan bogen være en udmærket indføring i emnet. Det, jeg tager med mig fra ”Brug hovedet – Refleksive læringsstrategier”, er en reminder om fortsat at huske og arbejde med, at mine elever er aktive medspillere og udvikler deres evne til at reflektere over egen læring. Med tid som en mangelvare kan det være svært at nå det hele, men jeg ser det som en mulighed at udvælge enkelte af bogens idéer og arbejde med disse i klassen uden det store forarbejde.

Afslutningsvis vil jeg give forfatteren ret i, at vi skal give os tid: Tid til at lære at lære og tid til at tænke - og det gælder også for vores elever.