Lærerne er trætte af at se 19-årige direkte fra gymnasiet stå i naboklassen og undervise, siger formand for Utdanningsforbundet Steffen Handal, her sammen med nogle af de strejkende lærere.

Optrapning: Fra næste uge strejker 6500 norske lærere

3000 flere lærere rundt omkring i Norge går i strejke fra på tirsdag, varsler Utdanningsforbundet.

Publiceret Senest opdateret

Fra på tirsdag slutter yderligere 3000 medlemmer af Utdanningsforbundet sig til de 3500, der allerede strejker. Dertil kommer mindre grupper fra to andre norske lærerforbund.

"Denne optrapning viser situationens alvor", siger forbundsformand Steffen Handal i en pressemeddelelse. "Der har været kontakt med forligsmanden, men foreløbig har det ikke givet resultat. Vi kommer til at fortsætte strejken, helt til vi har en bedre løsning for lærerne på plads".

Hidtil har strejken kun omfattet udskoling og gymnasieniveau, mens man har skånet det, der i Norge kaldes 'barneskolen', samt daginstitutionerne, hvis personale også hedder 'lærere' og er organiseret i Utdanningsforbundet. Men det nye strejkeudtag fra på tirsdag rammer også undervisningen af de yngste elever. Kun dette års skolestartere går endnu fri.

"Det er tusindvis af elever, som berøres, og nogle af dem har nu været ramt længe, men jeg registrerer ingen vilje fra arbejdsgiverne i KS til at komme os i møde", siger Steffen Handal om lønkonflikten, der omfatter hele Norge bortset fra Oslo Kommune. "De bruger tid og kræfter på at bortforklare fakta og bagatellisere værdien af læreruddannelse. Og det sker selv om, den officielle lønstatistik (TBU) viser, at lærerne de seneste seks år har været løntabere i kommunene, og at næsten hvert femte lærerårsværk er uden læreruddannelse".

70 procent støtter strejken

Lærerforbundene og de kommunale arbejdsgivere i KS er ikke enige om, hvordan lærerne er blevet lønmæssigt tilgodeset ved de seneste overenskomster.

"KS har præsenteret et konkret forslag til løsning på strejken på et møde onsdag formiddag", sagde kommunernes forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i går.

"Utdanningsforbundets varsel om en kraftig optrapning af strejken vil ikke få nogen betydning for det arbejde, som allerede pågår med at finde en løsning. Optrapningen vil få store negative konsekvenser for endnu flere elever, som mister undervisning og en normal skolehverdag. Det er et stort ansvar, Utdanningsforbundet tager på sig", lyder det i en pressemeddelelse fra KS.

Befolkningen ser dog ud til at være på lærernes side. En undersøgelse gennemført sidst i august viste, at 70 procent af nordmændene støtter strejken i stor grad eller i nogen grad. Et repræsentativt udvalg på 1040 personer fra hele landet deltog i Respons-spørgeundersøgelsen.