'Gang på gang udtrykker forhandlingsledelsen i KS (kommunernes landsforenng i Norge) sig på en måde, som tydeligt nedvurderer lærerkompetence og læreruddannelse – og ikke anerkender kompleksiteten i lærerfaget. Det gør noget ved fagstoltheden, ved lærerfagets status, ved lærernes motivation og følelse af at blive værdsat', siger formand for Utdanningsforbundet Steffen Handal, der her er fotograferet på den skole i Bergen, hvor flertallet af lærerne har været i strejke siden før sommerferien.
"Gang på gang udtrykker forhandlingsledelsen i KS (kommunernes landsforenng i Norge) sig på en måde, som tydeligt nedvurderer lærerkompetence og læreruddannelse – og ikke anerkender kompleksiteten i lærerfaget. Det gør noget ved fagstoltheden, ved lærerfagets status, ved lærernes motivation og følelse af at blive værdsat", siger formand for Utdanningsforbundet Steffen Handal, der her er fotograferet på den skole i Bergen, hvor flertallet af lærerne har været i strejke siden før sommerferien.

Lærere i Norge optrapper strejke

Fra på mandag går yderligere 1300 lærere i strejke i Norge, hvor lærerforeninger og kommuner ikke har kunnet opnå enighed om lønnen i dette forårs overenskomstforhandlinger.

Publiceret Senest opdateret

"Allerhelst vil vores medlemmer stå i klasselokalerne og tage imod deres elever efter skoleferien. Men når KS (kommunernes landsforening i Norge, red.) vælger at gøre lærerne til løntabere for sjette år i træk, har vi desværre ikke andet valg", siger Steffen Handal, formand for Utdanningsforbundet i Norge, der fra på mandag optrapper den igangværende lærerstrejke og sender 1300 medlemmer i strejke.

Forbundet organiserer en væsentligt bredere gruppe end Danmarks Lærerforening - fra vuggestuepædagoger til læreruddannere. Men i strejkeudtaget har forbundet valgt at skærme de yngste børn, så det er udskoling og ungdomsuddannelser, der rammes. I daginstitutioner og indskolingsskoler har forbundet kun udtaget tillidsfolk, der arbejder med at organisere strejken.

I juni stod det klart, at lærerorganisationerne ikke kunne nå til enighed med kommunerne, bortset fra Oslo, der forhandler for sig selv. Utdanningsforbundet udtog 40 ud af de 62 lærere ved Gimle Oppveksttun Skole i Bergen plus fem tillidsvalgte i Utdanningsforbundet i Bergen. Også de to andre konfliktende organisationer, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund, udtog nogle få til strejke i Bergen. Men fra i dag strejker 20 medlemmer af Norsk Lektorlag på ungdomsuddannelsen i Ås syd for Oslo. Fra på mandag den 22. august breder strejken sig for alvor, når Utdanningsforbundet varsler strejke for cirka 1300 ansatte i blandt andet folkeskoler og ungdomsuddannelser spredt ud over Norge.

Forventer langvarig strejke

"Der er ingen tvivl om, at mange medlemmer vil opleve, at det her kan blive hårdt, ikke mindst fordi vi regner med, at det bliver en langvarig strejke. Men det hjælper, at så mange er så motiverede for at tage den her kamp. Situationen er nu kritisk mange steder, og KS må forstå, at hvis de skal satse på eleverne, må de også satse på lærerne", siger Steffen Handal i en pressemeddelelse med henvisning til den mangel på uddannede lærere, som Norge oplever i hele uddannelsessystemet.

De kommunale arbejdsgivere i KS mener, at lærerne blev tilbudt et fint overenskomstresultat, og har gjort det klart, at kommunerne ikke har flere penge at byde ind med.

"Havde KS haft ret i sine påstande om, at lærerne i skolen kom godt ud af årets lønopgør, havde vi selvsagt aldrig tyet til et så alvorligt virkemiddel som det er at gå i strejke. Faktum er, at lærere med mere end fire års højere uddannelse lønnes dårligere end andre erhverv", siger Steffen Handal. "Skolen er den sektor i Norge, hvor højere uddannelse giver dårligst lønmæssig gevinst. At lærerne med længst uddannelse og længst erfaring får det allerdårligste resultat er desuden stik imod de politiske signaler om at satse på lærerkompetence".

Hans modpart i forårets forhandlinger, KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø, sagde i sidste uge til NRK:

"De påstår, at lærere har haft en dårlig lønudvikling over tid. Men i vores tarifsystem er 'lærere' alt fra børnehavelærere til lærere med en mastergrad. Og for eksempel har lærere med en treårig uddannelse haft en relativt god lønudvikling, mens de påstår, at lektorer har haft den dårligste lønudvikling. Så det står vældig uklart for os. Hvem er det egentlig, de strejker for?", spørger han.

Powered by Labrador CMS