Anmeldelse:

Skal vi lave lektier?

Sæt kryds: ja, nej, måske. Lektier, en bog i serien Pædagogisk Rækkevidde, giver ikke noget klart svar på, om eleverne skal lave lektier for at blive klogere, dygtigere, mere reflekterede. Men den giver et par gode råd og et en del stof til eftertanke.

Publiceret Senest opdateret

Lektier er en lille, overskuelig gennemgang af en række forskningsresultater om lektiers betydning for elevers læring. Gennem bogen drysses der let med konklusioner og gode råd, men noget klart svar på om lektier er en god investering eller ej, får man ikke. Det sidste er ret befriende, for mon ikke sandheden er, at lektier nogle gange er vældig nyttige: som konsolidering af færdigheder, som fordybelse, som grundlag for refleksion - og andre gange spild af tid: frustration på pligtformel, tilfredsstillelse af forældre, gentagelse af kendt praksis… fortsæt selv listen.

Lektier fremlægger dels Annette Søndergaard Gregersens egne forskningsresultater, dels tidligere resultater fra forskningsprojekter i ind- og udland. Det er en grundig gennemgang af observationer og interviews, som præger en stor del af bogen. Det giver naturligvis en vis vægt og troværdighed at være så grundig med dokumentationen, men som lærer ville jeg have foretrukket lidt mere fokus på konklusionerne og de gode råd.

Debatten om lektier er ikke ny – og det fremgår klart af bogen. Annette Søndergård Gregersen formår at formidle ældre forskningsresultater både fra Danmark og fra udenlandske forskere, samtidig med at hun fremlægger sine egne observationer og konklusioner. Det er en stor styrke ved bogen, at den på ganske få sider lykkes med at formidle et ganske righoldigt forskningsmateriale. Annette Søndergård Gregersen laver begavede koblinger mellem pædagogisk forskning, lektie-forskning og egne observationer, så resultaterne får konkrete eksempler og udtalelser fra nylige interviews med på vejen.

Fakta:

Lektier

Forfatter: Annette Søndergaard Gregersen

129,95 kroner inklusiv e-bog.

100 kroner for e- eller lydbog

E-og lydbog er gratis for DLF-medlemmer, som også kan få rabat på papirudgaven. Hent den via 'min side' på dlf.org (hvis du ikke har NemID, kan du kontakte medlemsservice@dlf.org)

70 sider

Serie: Pædagogisk Rækkevidde

Aarhus Universitetsforlag

Reformen fra 2013 lagde op til at begrænse hjemmearbejdet og i stedet flytte lektierne ind på skolen. Det er i nogen grad lykkedes. Annette Søndergård Gregersen beskriver forskellige modeller for lektiecafeerne på skolerne og hun gengiver loyalt og respektfuldt forskellige læreres forskellige praksis. Lektietiden er elevernes tid. Men hvad betyder det? Skal lærerne bare være til rådighed, hvis eleverne beder om hjælp. Skal lærerne være aktivt opsøgende og kommentere på elevernes arbejde. Skal eleverne sidde i bestemte lokaler, må de lave andet end lektier? Spørgsmålene er mange, og svarene er nuancerede i bogen.

En vigtig pointe går igen: Lektier kræver planlægning og nøje instruktion. Lektier er ikke nogen tidsbesparende aktivitet for lærere. Hvis lektier skal virke, skal eleverne vide, hvad de skal lave, hvorfor de skal lave det, og hvordan de skal lave det. Det skal være let at være en succes, og elevernes vej til egen refleksion skal være kort. Og feedback er et uomgængeligt must. Der er andre mere konkrete råd at hente i Lektier, og masser af belæg for påstande. Bogen er rig på nuancer – hvilket lektiedebatten ofte savner - og derfor er der masser af stof til eftertanke – og måske også til diskussioner på forældremøderne.