6 tip til gode lektier

Forsker råder til at minimere lektierne i skolen så meget som muligt. Hvis man alligevel giver dem for, så sørg for at kunne tjekke disse seks ting af.

Publiceret

Ph.d. og docent på læreruddannelsen Annette Søndergaard Gregersen har netop udgivet en ny bog, der gør op med tanken om, at lektier skal være en naturlig del af skolen. Enten bør man helt undlade at give dem, siger hun, eller også skal de gentænkes totalt.

Hvis man alligevel giver lektier for, så har Annette Søndergaard Gregersen 6 råd til at give gode lektier for.

  1. Lad lektier indgå i dine didaktiske og pædagogiske overvejelser. Giv aldrig lektier for for lektiers skyld. Eleverne bliver ikke klogere af at løse opgaver derhjemme, så lektierne skal have et mål og indeholde muligheder for at reflektere eller undersøge.
  2. Arbejd med aktiviteter af undersøgende og reflekterende karakter. Tænk lektier som en udvidelse af de opgaver eller det gruppearbejde, som lige så godt kunne foregå i skoletiden. Det vil give eleverne mening, at de skal gå hjem og undersøge noget, de har lært i skolen. For eksempel når eleverne har lært om målestok i matematik, kan de gå hjem og måle deres værelse og tegne det i et bestemt målestoksforhold.
  3. Variér lektierne i både form og indhold for at fastholde elevernes motivation og interesse.
  4. Match sværhedsgraden til elevernes forskellige faglige niveauer, så elever bliver både tilpas understøttet og udfordret. Giv eleverne mange valgmuligheder, så lektierne automatisk bliver differentierede. Nogle opgaver kan være nemmere og mere overskuelige end andre, og på den måde kan eleverne selv være med til at vælge mellem opgaver, de ser som passende for dem selv. Og på den måde minimerer du risikoen for fiaskofølelsen.
  5. Begrund og forklar lektiernes mening – både for klassen og for den enkelte elev. Typisk ser vi lektier som meningsfulde i sig selv og noget, der ikke behøver diskussion. Men det giver rigtig god mening at fortælle, hvad man tænker med lektierne, også i relation til undervisningen i klassen.
  6. Giv meningsfuld feedback. Ros som “Du er dygtig” eller “Hvor er det flot” er ikke nødvendigvis givende for eleven. Giv konkret feedback som “Sikke en spændende indledning med mange tillægsord” eller “Du holder en god orden i dine noter”.