Censorerne opfordrer til, at man følger udviklingen på læreruddannelsen, så der ikke bliver for stor mangel på musiklærere.
Censorerne opfordrer til, at man følger udviklingen på læreruddannelsen, så der ikke bliver for stor mangel på musiklærere.

Bekymrende fald i antallet af nyuddannede musiklærere

Der er kun blevet uddannet 133 nye musiklærere fra læreruddannelsen i år. Sidste år kom der 147. Der bliver ikke uddannet tilstrækkeligt mange til at dække behovet, lyder det fra censorerne. Samtidig er der varierende tilbagemeldinger på de studerendes niveau.

Publiceret

Det er sjældent, at eleverne har en musiklærer uden undervisningskompetence i faget. For hvor billedkunst og madkundskab ligger i bunden af kompetencedækningsskalaen, ligger musik i toppen.

Men sådan fortsætter det ikke, hvis tendensen på læreruddannelsen holder ved. Årets censorrapport advarer nemlig om, at der i år kun er 133 dimittender i faget, hvilket censorformand Christian Vardinghus-Nielsen kalder et bekymrende fald.

"Sammenholder man disse tal med efterspørgslen på nyuddannede musikundervisere i folkeskolen, kan man lige som det foregående år konstatere, at der er et problem", skriver han og fortsætter:

"Der bliver ikke uddannet tilstrækkeligt mange til at dække behovet. Flere professionshøjskoler taler igen om manglende rekruttering til faget".

Christian Vardinghus-Nielsen opfordrer derfor til, at udviklingen fremover bør følges nøje.

De nyuddannede vil bliver chokeret over virkeligheden

Censorerne peger også på, at musikfaget bør strække sig over mere end ét år på læreruddannelsen, og at der er for kort tid til at fordybe sig i faget.

"Nogle studerendes indgangsniveau til musikfaget er tilsyneladende lavt, og det lader ikke til, at der er tilstrækkelig undervisning - især i de individuelle discipliner sang og klaver - til at kunne opveje dette", fortæller en censor.

De mener, at det er urealistisk at opnå brugbare kompetencer med det nuværende timetal og efterlyser både mere praktisk arbejde og et større vidensgrundlag.

"Jeg kunne ønske mig en mere praksis-nær undervisning på læreruddannelsen, og at de studerende gentagne gange på forskellige måder fik lov at prøve kræfter med en rigtig skoleklasse. Jeg er betænkelig ved, hvor mange af de studerende, der, trods deres faglighed, vil blive chokeret af virkelighedens skoleverden", lyder det.


Powered by Labrador CMS