Lærerstuderende

Frafaldet fra læreruddannelsen fortsætter med at stige. Det har dog ikke noget med disse studerende på UCL Jelling at gøre.

Hver tredje falder fra under læreruddannelsen

Frafaldet fra læreruddannelsen stiger, og flere falder fra lærerstudiet end fra både sygeplejerske-, pædagog- og socialrådgiveruddannelserne, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Lærerstudiet har også svært ved at holde på studerende med højt studentereksamensgennemsnit.

Publiceret Senest opdateret

I dag kl. 12 er der kvote 2-frist for at søge ind på en videregående uddannelse. Men alt tyder på, at om fire år er hele 35 procent af årets lærerstuderende droppet ud igen. 

Frafaldet fra læreruddannelsen er vokset og vokset de senere år og er nu langt over frafaldet fra de andre store professionsbacheloruddannelser og bacheloruddannelserne på universitetet.

På universiteterne er det især studerende med et lavt studentereksamensgennemsnit, der falder fra. Men på læreruddannelsen er det både blandt de studerenede med meget lavt og dem med meget højt gennemsnit, der er frafald. 

Allerede i løbet af det første studieår dropper 19 procent af de studerende med et snit på 10 eller mere ud, viser en ny opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som konstaterer, at de store professionsbacheloruddannelser i dag ikke formår at fastholde en gruppe af de fagligt dygtigste studenter fra gymnasiet. 

Læreruddannelsen har det største frafald, men Uddannelses- og Forskningsministeriet er bekymret for rekrutteringen til hele velfærdsområdet:

"Jeg kan frygte, at vi er på vej ind i en perfekt storm, som, hvis vi ikke gør noget, får store konsekvenser i forhold til, om vi i de kommende årtier har tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft inden for centrale velfærdsområder", siger Christina Egelund (M) i en pressemeddelelse.

"At vi samtidig kan se, at det både er studerende med fagligt stærke og svage studieforudsætninger, der falder fra, får mig til at overveje, om uddannelserne i dag er indrettet rigtigt. Kunne man designe dem, så vi bedre favner både de bogligt stærke og de mere praktisk anlagte studerende? Kunne vi give de dygtigste flere muligheder, men samtidig hjælpe dem, der har brug for mere støtte, bedre? Det er nogle af de problemstillinger, jeg vil tage med ind i den omfattende reform af de professionsrettede og erhvervsrettede uddannelser, som regeringen vil præsentere senere i foråret".