Matematiklærerne Frederik og Winnie Troulsen blev gift i 2013. De mødte hinanden på Munkekærskolen i Solrød, hvor de stadig begge arbejder.

Romantisk rekord: Hver femte lærer danner par med en lærer

Med en andel på 19 procent er læreruddannede den gruppe, der oftest danner par inden for eget fag, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Frederik og Winnie Troulsen fandt hinanden som nyansatte lærere på Munkekærskolen i Solrød. I dag er de gift, har tre børn og underviser stadig på skolen.

Publiceret Senest opdateret

Afterski.

Det var temaet på den fest, som de nyansatte lærere stablede på benene på Munkekærskolen i 2008. De var en stor gruppe, der blev ansat samtidig, og de brugte mange timer sammen for at arrangere en gennemført fest for kollegerne.

Frederik Troulsen var en af de 14 nyansatte i 2008, og han husker, at der blev investeret rigtig mange timer i at få festen stablet på benene. Det var her, han for første gang lagde mærke til en anden nyansat lærer: Winnie.

”Der var en kultur på Munkekærskolen om, at de nye arrangerede fest. Man skulle ikke gå ned på, at man havde arrangeret en dårlig fest, så vi tilbragte en del tid sammen. Sammenholdet holdt ved efter den fest. Så udviklede det sig gradvist fra, at Winnie og jeg var venner, til at vi var tætte venner til at være kærester. Så blev vi gift, og så fik vi også tre børn”, fortæller Frederik Troulsen.

Lærere topper listen

Winnie og Frederik Troulsen er ikke de eneste lærere, der har fundet sammen på jobbet. Af de 125.000 danskere, der er uddannet folkeskolelærere, danner knap 25.000 par. Det svarer til, at næsten hver femte af de uddannede lærere på landets grundskoler har fundet en partner, der også er ekspert i undervisning. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

"Det er en af de største uddannelsesgrupper, vi har i Danmark, og så er det den mest succesfulde, når det kommer til at finde en partner med samme uddannelse", fortæller Nikolaj Kær Schrøder Larsen, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

På Munkekærskolen kan Frederik Troulsen kun nikke til statistikken.

”Vi nyansatte hang meget ud sammen. Vi så hinanden efter skoletid. Det var også med til at gøre, at der var flere der fandt sammen i den gruppe. Vi har en anden, som arbejdede på skolen, som blev kærester med en børnehaveklasseleder. De blev også gift og fik børn”, siger han.

Ikke alle i gruppen er stadig på skolen. Men Winnie og Frederik Troulsen er stadig på skolen. Begge underviser i matematik på 2. årgang. Samme årgang, som deres yngste søn også går på. Umiddelbart kan Frederik Troulsen ikke se problemer i, at lærere finder sammen på arbejdspladsen.

”Vi har en regel, der hedder, hvis man bliver skoleleder, så kan man ikke være ansat samme sted som sin ægtefælle. Men det er en del af hverdagen på skoler. Jeg var på en skole i Slagelse tidligere, hvor der også var ægtepar, der havde fundet hinanden”, siger han.

Han fornemmer, at der i visse situationer bliver taget hensyn til, at matematiklærerne er gift.

”Da vi endte på samme årgang spurgte ledelsen først, om vi var ok med det. Så der bliver faktisk taget hensyn fra vores skoleledelse”, siger han.

Som udgangspunkt er de ikke kærester på skolen.

”Vi har også snakket med børnene om, at når man er på samme skole, så kan man ikke bare gå over til mor eller far, når der opstår noget, så skal man gå til deres klasselærere. De kan godt komme og spørge, om det er i dag, der er svømning eller andre aftaler. Men som udgangspunkt er vi ikke på skolen som en familie. Det fungerer for os”, siger han og tilføjer: ”Jeg tror, der er andre, hvor det ikke fungerer at være på samme skole”.

Én i familien er dog lidt irriteret over, at både mor og far er lærere på skolen.

”Jeg tror vores ældste søn synes, at det er lidt pinligt”.

Eneste mellemlange uddannelse i top 5

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at folkeskolelæreruddannelsen er den eneste mellemlange uddannelse, der ligger i top 5, hvis man ser bort fra mindre uddannelser med små datagrundlag.

Andel af personer, der danner par med en med samme uddannelse pr. 30. september 2021

Næstefter læreruddannede følger fire lange videregående uddannelser i top 5 af par med samme uddannelse. 16 pct. af uddannede læger i Danmark danner par, mens pardannelsen mellem kolleger eller studiekammerater er omtrent 13 pct. for både tandlæger, jurister og erhvervsøkonomer med en cand.merc.-uddannelse.

I den anden ende af skalaen finder man blandt andet vvs-installatører, hvor under én pct. har en partner med samme uddannelsesbaggrund. Det gælder også for skibsmontører, skorstensfejere og kedelanlægsteknikere, at de sjældent i par med en fra samme fag.