Anmeldelse:

Matematik med eftertanke

Hvordan skal vi undervise og indrette vores matematikundervisning? Hvad siger forskerne og hvad gør lærerne?

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Vidensbaseret matematikundervisning 2, 3.-7. klasse; Vidensbaseret Matematikundervisning 3, Bh.kl.-4.klasse

Forfattere: Adrian Rau Bull, Torben Blankholm, Henning Westphael, Pernille Ladegaard Pedersen, Rasmus Ulsøe Kær

431,25 kroner stykket

128-144 sider

Serie: Vidensbaseret matematikundervisning

Forlaget Matematik

Mon ikke at enhver matematiktime tager udgangspunkt ’Vidensbaseret Matematikundervisning’? Problemet er blot, at al viden ikke er lige god, og slet ikke når vi taler undervisning. De fleste på min alder har sikkert i glimt oplevet undervisning, som i bedste fald ikke var befordrende for hverken læring, engagement eller '...you name it'.

Forfatternes mål med bogen ’Vidensbaseret Matematikundervisning’ er at pege på relevante og brugbare elementer fra international anerkendte matematikdidaktiske teorier og implementere disse i konkrete undervisningsforløb. 'Vidensbaseret Matematikundervisning 3’ retter sig mod undervisningen i børnehaveklassen til 4. klasse og 'Vidensbaseret Matematikundervisning 2’ retter sig mod undervisningen i 3. – 7. klasse.

Begge udgaver af ’Vidensbaseret Matematikundervisning’ indeholder 5 kapitler som hver består af tre dele: En gennemgang af centrale elementer og anbefalinger fra internationale matematikdidaktiske teorier med forklarende eksempler; et afprøvet undervisningsforløb med tilhørende opgave- og svarark på baggrund af de centrale elementer og anbefalinger. Endelig er der en analyse af hvordan teorien hænger sammen med undervisningsforløb.

 I ’Vidensbaseret Matematikundervisning 2’ tager to af kapitlerne udgangspunkt i Peter Liljedahls forskning om det tænkende klasserum, hvordan man skaber gode og lærerige undervisningssituationer i matematikundervisningen. Et konkret undervisningsforløb med fokus på matematisk tænkning målrettet mellemtrinnet gennemgås og endeligt analyseres undervisningsforløbet. De øvrige kapitler arbejder med Realistisk matematikundervisning – Den hollandske matematikdidaktiske skole; Det unaturlige ved at regne med rationale tal; Elevernes udvikling af geometrisk tænkning og forståelse. Bogen afsluttes med en gennemgang af en række test med fokus på, hvordan de kan bruges didaktisk i undervisningen.

 I ’Vidensbaseret Matematikundervisning 3’ behandles fem matematikdidaktiske teorier og forfatternes bud på, hvordan teorierne kan bruges i matematikundervisningen i 0.-4. klasse. Bogens fem kapitler behandler Reformmatematikken, hvor fokus er på forståelse frem for resultat; Repræsentationer med fokus på konkrete materialer; Matematikundervisning og -forståelse forskellige steder i verden; Geometrisk måling; Tænkning som kommunikation.

Til alle undervisningsforløb er der tilknyttet arbejdskort og svarark, som kan hentes via link eller qr-kode.

'Vidensbaseret matematikundervisning' formår at formidle en lang række matematikteoretikeres forskning og giver en lang række konkrete eksempler på, hvordan vi alle med fordel kan reflektere over, hvordan vores matematikundervisning bliver optimal for eleverne, så eleverne kommer i flow, engagementet styrkes og læringen bliver optimal. ’Vidensbaseret matematikundervisning’ har sin naturlige plads i matematikundervisningen på læreruddannelsen, blandt matematikvejledere og hos matematiklærere, der tør udfordre egen praksis.

Rettelse: Det fremgik tidligere at der i bogen er et kapitel med titlen ' Det unaturlige ved at regne med rationelle tal'. Dette er imidlertid forkert. Den korrekte titel er 'Det unaturlige ved at regne med rationale tal'. Tak til  Adrian Rau Bull for at gøre os opmærksom på fejlen.