Anmeldelse:

Matematik for lærerstuderende

Hvilke fagfaglige krav og forventninger kan vi stille til lærere med matematik som undervisningsfag? Og hvilken plads skal tværfaglighed og didaktik have? To nye matematikbøger til de lærerstuderende har et bud på svar.

Publiceret

Fakta:

Matematik for lærerstuderende - Tal of algebra; Matematik for lærerstuderende – Geometri og måling

Forfattere: Hans Christian Hansen, John Schou og Kristine Jess

400 og 300 kroner

384 og 256 sider

Serie: Matematik for lærerstuderende

Samfundslitteratur

Der stilles store, ikke mindst faglige, krav til de lærerstuderende i matematik ved læreruddannelsen. Det opleves tydeligt når man læser i nyeste udgaver af ’Matematik for lærerstuderende - Tal of algebra’ og ’Matematik for lærerstuderende – Geometri og måling’, som netop er blevet revideret i forbindelse med den seneste reform af læreruddannelsen, LU23.

I den seneste læreruddannelse har de studerende med matematik som undervisningsfag skullet vælge mellem specialisering i matematik i 1.-6. klassetrin og matematik i 4.-10. klassetrin. Virkelighedens studerende valgte næsten udelukkende specialisering i matematik i 4.-10. klassetrin med det resultat, at der det senest årti næsten ikke er uddannet fagspecialister til at varetage undervisningen i matematik i de mindste klasser. Med den nye revision af læreruddannelsen, LU23, skal alle studerende med matematik som undervisningsfag derfor specialisere sig i matematikundervisning i hele grundskoleforløbet 1.-10. klasse. Og det stiller selvsagt krav til de studerendes læremidler.

’Tal og algebra 1.-10. klasse’ indeholder kernestoffet inden for området med alt fra at forstå positionssystemet, tællestrategier til talteori og beviser og hvad algebra er for en størrelse. ’Geometri og måling 1.-10. klasse’ indeholder på samme måde kernestoffet inden for området med alt fra tegning af modeller, målinger, geometrisk bevisførelse, trigonometri og meget mere.

Bøgerne fremstår som et særdeles solidt fagligt fundament for undervisningen i de faglige stofområder. De to bind kommer samlet solidt fagligt omkring fagets kernefaglighed. Det er tydeligt, at forfatterne er kompetente og har lang erfaring inden for undervisningsområdet.

At undervise og at lære er to forskellige sager. Det fremgår tydeligt af resultaterne af elevernes afgangsprøver i de obligatoriske prøvefag. Som undervisningsminister Mattias Tesfaye udtrykker det, er det ’en falliterklæring’, at hver tiende folkeskoleelev ikke bestod både dansk og matematik ved afgangseksamen i sommer. Det er blot ikke nogen nyhed. Sådan har det været i rigtig mange år.

Det fordrer i min optik et meget stærkere samspil mellem det fagfaglige og den pædagogiske formidling, hvis vi skal klæde vores lærerstuderende på til at rykke ved denne falliterklæring. I den forbindelse er det vigtigt at være bevidst om, at verden er tværfaglig og opleves som sådan af eleverne. Tværfaglighed bør derfor indgå som en lige så naturlig del af matematikundervisningen på læreruddannelsen.