I Kolding er Pædagogisk Læringscenter vigtig for skoleudviklingen

Øremærkede penge til praksisnær skoleudvikling og månedligt møde i netværk for alle skolens PLC-medarbejdere. Det er hjørnestenene i en indsats for de pædagogiske læringscentre i Kolding Kommune. Læs også københavnske læreres egne artikler om PLC-udvikling.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når nye tiltag skal implementeres i skolerne i Kolding Kommune, sker det med det med skolebibliotekets afløser, det Pædagogiske Læringscenter, som et vigtigt redskab.

Det står nedfældet i et lille hæfte på 15 sider med den mundrette titel 'Funktionsbeskrivelse - Pædagogisk Læringscenter'.

"Vores bibel", som lederen af Pædagogisk Center i Kolding Kommune, Camilla Johansen, kalder den.

Kolding og Københavns Kommune har siden lovændringen, der i forbindelse med folkeskolereformen omdannede det gamle skolebibliotek til et Pædagogisk Læringscenter (PLC), været med i et forskningsprojekt.

Her har lektor Ole Christensen fra UCC observeret og kvalificeret arbejdet med Pædagogisk Læringscenter i kommunen.

Han har i en rapport til Undervisningsministeret konkluderet, at arbejdet med at gøre skolebibliotekernes afløsere til redskaber til praksisnær, tværfaglig skoleudvikling halter gevaldigt i mange kommuner.

Men han fremhæver Kolding som en af de kommuner, der arbejder målrettet med at indfri potentialet i den stadig forholdsvis ny konstruktion.

Forsker: Pædagogisk Læringscenter er reformens stedbarn

"Det ligger helt fast i funktionsbeskrivelsen, der er rammen om alt, hvad vi foretager os på området. Vi har en aftale mellem skoleledere, forvaltning og PLC-medarbejdere om, at en vigtig del af PLC-arbejdet omhandler skoleudvikling", siger Camilla Johansen.

Ingen anvisninger i bekendtgørelsen

Med centerlederens egne ord ventede man i Kolding, efter folkeskolereformen var offentliggjort, spændt på bekendtgørelsen for, hvilket indhold der skulle være i læringscentrenes funktion.

Da den viste sig ikke at indeholde de store anvisninger, lavede man med udgangspunkt i den efterfølgende vejledning funktionsbeskrivelsen, der slår fast, at når et nyt tiltag skal implmenteres i kommunens folkeskoler, så sker det med Pædagogisk Læringscenter i en central rolle.

"For eksempel i forbindelse med læringsplatformen. Der har de spillet en kæmpe rolle både i forbindelse med valg, afprøvning og implementering", siger Camilla Johansen.

Centralt for kommunens indsats for at få Pædagogisk Læringscenter til at spille en rolle i forhold til skoleudvikling er, at kommunen har øremærket en pose penge per elev til at løse den opgave, man er blevet enige om ligger i funktionsbeskrivelsen for de pædagogiske læringscentre.

"Hvis man på grund af afgangsprøveresultater for eksempel laver en satsning på læsning eller matematik, så skal man tænke den resurse som en udviklingspulje, man kan rekrutere for. Hvis man for eksempel scorer dårligt i matematik, vil det være oplagt at sige, at næste år er PLC bemandet af matematikfaglige medarbejdere. På den måde bliver det et strategisk udviklingsredskab", siger Camilla Johansen.

Fuld ledelsesret

Derfor er det også nedfældet i funktionsbeskrivelsen for Koldings pædagogiske læringscentre, at skoleledelserne har fuld ledelsesret over PLC.

"Vi har fokus på, at PLC ikke har sin egen dagsorden men udelukkende skolens dagsorden. Men det er nogle gange også elevernes dagsorden, for vi arbejder samtidig med at lade brugerne være med til at definere, hvad der skal ske", siger Camilla Johansen.

En gang om måneden mødes kommunens PLC-medarbejdere med Camilla Johansen på Pædagogisk Center i Kolding. Det skal sikre den løbende kompetenceudvikling og den centraliserede videnspredning samt sparring til PLC-medarbejderne på de små skoler, hvor Pædagogisk Lærinscenter kun er bemandet af én vejleder ad gangen.

"PLC-netværket varetager indkøb og videndeling omkring materialer, tilskudsmuligheder, læringsplatform og så videre. Kontinuerlig kompetenceudvikling er alfa og omega, for opgaven er meget kompleks", siger hun.

Lærere skriver artikler

I forbindelse med Ole Christensens forskningsprojekt har lærere, PLC-vejledere og ledelse på Gasværksvejens Skole og Pilegaardsskolen i København selv i artikler beskrevet, hvordan de arbejder med at gøre Pædagogisk Lærinscenter til en enhed, der arbejder med praksisnær skoleudvikling.

Dem kan du læse ved at klikke på nedenstående links: