Borup-sagen

Borup Skole

Advokat­­undersøgelse: Borup Skole burde have igangsat handleplan tidligere

Kammeradvokaten frikender Køge Kommune for lovbrud i sagen om vold og trusler blandt eleverne på Borup Skole. Skolen har overholdt sin underretningsligt i samtlige sager på nær en, siger undersøgelsen 

Publiceret Senest opdateret

I en netop offentliggjort undersøgelse konkluderer Kammeradvokaten, at skoleledelsen på Borup Skole har overholdt sin underretningspligt i alle sager på nær en, hvor skolen også burde have underrettet Køge Kommunes familiecenter. Kammeradvokaten mener også, at skoleledelsen burde have lavet en samlet handlingsplan for særligt én klasse tidligere i forløbet for at have overholdt undervisningsmiljøloven. 

”Også selvom rapporten viser, at skolen har arbejdet med konkrete initiativer i forhold til undervisningsmiljøet i løbet af perioden”, hedder det i rapporten.

Ekstra resurser til klasse

I rapporten beskrives det, hvordan der allerede fra begyndelsen af skoleåret 2022/2023  var tilført betydelige resurser til en 2.-klasse. I 17 lektioner om ugen havde klassen tolærerordning, ligesom en primærpædagog var til stede i klassen i fire lektioner om ugen. Ydermere havde klassen fået tildelt 15 lektioner fra skolens inklusionspulje. Således var der to voksne til stede i klassen i alle klassens lektioner og tre voksne til stede i ca. 10 lektioner om ugen. Fra skoleåret 2023/2024 var den ekstra tilførsel af resurser 10 lektioner mindre, men stadig betydelig, og  klassens generelle trivsel beskrives gennem forløbet som ”værende i fremgang”.

I november 2023 modtog skolen dog en række henvendelser fra forældre om vold og krænkende adfærd, og skolens ledelse besluttede at intensivere trivselsarbejdet i klassen. Kammeradvokaten vurderer i rapporten, at Borup Skole ikke i tilstrækkelig grad overholdt pligterne i undervisningsmiljøloven til at ”udarbejde en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt kan bringes til ophør samt at effektuere denne, herunder inddrage forældre og elever”.

Kammeradvokatens undersøgelse blev igangsat af Køge Kommune den 27. februar, efter en række forældre til elever på Borup Skole i et brev til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet) gav udtryk for, at flere elever i indskolingen igennem en periode på omkring to år havde været udsat for ”krænkende adfærd” og ”alvorlige forbrydelser” af andre elever på skolen. Samt at forældrene savnede ”konsekvens og oprigtig involvering i at sikre, at deres børn er sikre og trives”.

Offentliggjort version af advokat­undersøgelsen

Køges borgmester, Marie Stærke, siger i en pressemeddelelse på baggrund af Kammeradvokatens rapport: 

”Sagen omkring Borup skole har fyldt rigtig meget i lokalsamfundet, hvor både forældre, elever og skolens medarbejdere har været berørt. Det er en meget svær og kompleks sag. Jeg er tilfreds med, at vi nu har Kammeradvokatens ord for, at medarbejderne i Familiecenter Køge har handlet inden for lovens rammer, som de skal. Det er vigtigt, at man kan stole på, at vi som myndighed gør det, vi skal, når det gælder børn i svære situationer”.

Marie Stærke tilføjer desuden:

”Undersøgelsen viser også, at skolen har gjort meget i forhold til de involverede børn, herunder overholdt sin underretningspligt i alle sager på nær en. Dog fremgår det, at der skulle have været lavet en samlet handlingsplan tidligere i særligt én klasse. Det har vi bedt forvaltningen følge op på, og det er også noget, vi øger opmærksomheden på på resten af Køge Kommunes skoler. At en gruppe forældre føler sig så frustrerede, som det kom til udtryk i sagen, vidner også om, at der er gået noget galt i dialogen imellem skolen og forældrene. Det skal vi blive bedre til i fremtiden. Derfor har vi ligeledes sat gang i et arbejde på alle kommunens skoler for styrke god og ordentlig kommunikation”. 

Rapporten fra Kammeradvokaten har været afgrænset således, at den ikke har haft til formål endeligt at afgøre, hvilke konkrete episoder der har fundet sted mellem elever på Borup Skole. Dog fremgår det af rapporten, at ”på baggrund af underretningerne i sagerne er der imidlertid tale om et betydeligt antal episoder, som – hvis de er korrekte – består i efter omstændighederne ganske grove overfald og nedværdigende behandling for børn i en ung alder”.