Børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K) vil kæmpe for flere meritlærere i København

600 lærere i København er ikke uddannet: Borgmester vil investere massivt i merituddannelse

Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager vil investere i flere merituddannede lærere for at sikre høj faglighed i kommunens skoler. Det skal ved at uddanne lærere uden læreruddannelse, der allerede underviser i københavnske skoler, og ved at trække flere universitetsuddannede til lærerfaget.

Publiceret Senest opdateret

Knapt hver fjerde ledige lærerstilling i København må genopslås, fordi der ikke er ansøgere nok. Og omkring 600 af de lærere, der står for undervisningen i hovedstadens klasselokaler har ikke en læreruddannelse.

Det er de tal, som får den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager til at foreslå, at København i samarbejde med Københavns Professionshøjskole opretter en meritlæreruddannelsen specielt til de lærere, der allerede arbejder i københavnske skoler uden en læreruddannelse. Samtidig ønsker han, kommunen intensiverer samarbejdet med Teach First Danmark, som formidler, at universitetsbachelorer og kandidater arbejder på fuld tid i folkeskoler, samtidig med at de får en meritlæreruddannelse.

”Det er min intention at gøre brug af begge greb for at sikre, at vi har tilstrækkeligt mange uddannede til at undervise de københavnske børn”, siger Jakob Næsager.

København har 72 folkeskoler. Der er fire mere på vej, og der skal bygges yderligere fem skoler de næste år, så der skal handles nu for at sikre, at der fortsat er høj faglighed på de københavnske skoler. Det kommer til at koste penge, hvis København skal betale for selve meritlæreruddannelsen, som normalt er deltagerbetalt. Og det koster også penge, når skolerne med hjælp fra Teach First får omskolet universitetsuddannede til lærere. Jakob Næsagers mål er, at kommunen kan uddanne op til i alt 100 nye meritlærere om året.

”Vi tager initiativet, fordi behovet er så stort

Jakob Næsager

”Jeg går til budgetforhandlingerne med begge dele”, siger Jakob Næsager og forklarer: ”Der er pres på for at få en kortere skoledag nationalt, hvis vi skal sikre, at vi ikke mister faglighed, så er det nødvendigt, at de timer, der er har et højt fagligt indhold, og at det er dygtige lærere, der underviser”.

Skal være blandt de bedst i landet

”Fagligt ligger Københavns folkeskoler over landsgennemsnittet. Min ambition er, at vi skal være en af de bedste kommuner på landsplan, og derfor er ambitionen, at dem som underviser også er nogle af de dygtigste i landet”.

Netop derfor peger han på, at København skal investere i uddannelse til de 600 lærere, som ikke har en læreruddannelse, men arbejder på københavnske folkeskoler.

”Det er fantastisk at have nogle, der har valgt faget og København til. Dem skal vi give flere kvalifikationer. Det er godt for at fastholde medarbejdere, men også et godt, når vi skal rekruttere”.

Københavns Kommune har længe samarbejdet med Teach First Danmark og vil også i kommunens eget arbejde med at merituddanne lærere skele til, hvordan Teach First Danmark håndterer uddannelsen.

”Vi tager initiativet, fordi behovet er så stort. Teach First har haft stor succes med det, de har lavet, fordi de har fundet motiverede og kvalificerede kandidater. De har et godt koncept med mentorvejledning fra kvalificerede lærere. Det har vi også blik for. Vi skal se på, hvordan vi kan rulle mentorer ud for nyansatte og nyuddannede lærere”.

Han peger på, at kommunen har brug for mere end Teach First.

”Flere københavnske folkeskoler gør brug af Teach First. Det kunne være interessant, om de kunne hjælpe os videre. De har et kapacitetsloft, så vi har brug for andet og mere end Teach First”, siger borgmesteren.

Københavns Lærerforening glad for udmelding

Formand for Københavns Lærerforening Katrine Fylking er rigtig glad for Jakob Næsagers udmelding. Hun er stor fortaler for, at København Kommune selv investerer direkte i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

”Det er den rigtige måde at gøre det. Man skal styrke samarbejdet med meritlæreruddannelsen. Vi bliver nødt til at se på, hvad vi kan gøre på kort sigt - nemlig at uddanne nogle af de lærere, vi allerede har ansat. Og så må vi på lang sigt sætte os sammen og finde løsninger. En stor del af løsningen er at se på meritlæreruddannelsen. Der findes en rigtig god meritlæreruddannelse, og den skal vi selvfølgelig benytte os af i Københavns Kommune”, siger Katrine Fylking.

Teach First: Vi kan levere hundredevis af lærere

Teach First melder sig klar til at skaffe flere lærere, hvis kommunen finder finansiering. Siden 2015 har over 3400 søgt om at blive lærer gennem Teach First Danmarks toårige program. Med offentlig støtte kan foreningen tiltrække 300-400 nye lærere til folkeskolen over de næste fire år, har foreningen meldt ud.

”I dag optager vi kun ca. 10 procent af alle ansøgere. Men kvaliteten af ansøgere er høj nok til, at vi med offentlig støtte kan optage 25-30 procent og dermed 300-400 lærere over de næste år”, lyder det fra direktør i Teach First Danmark, Thomas Alexander Hoelgaard.

Mere end 75 procent af alle lærere optaget i programmet siden 2015 er fortsat lærere i folkeskolen i dag, og over 80 procent fra de tre første årgange har færdiggjort meritlæreruddannelseen oven i deres universitetsuddannelse.