Debat

Kære Marianne Jelved

Men Marianne,, nu kan jeg pege på, at du opfordrer til, at lærere nu gør det, som de mener er fagligt forsvarligt og ikke påtager sig opgaver og metoder, som ikke har en pædagogisk og didaktisk kvalitet? Ik'?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære Marianne 

Jeg har undervist lærere og lærerstuderende i 15 år i almen didaktik og pædagogik, men efter lockouten har det været umuligt at tage udgangspunkt i mine fag, fordi mange af folkeskolereformens udenlandske ”guruer” og danske ”reform-forskere” simpelthen går stik i mod al faglig og fornuftig grundviden og –forskning.

Derfor vil jeg takke dig for dine meget direkte råd til folkeskolelærerne her på Folkeskolen.dk, om at lade:

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

”være med at lade de nationale test dominere - hold fast i det. Jeg fatter ikke, at der er skoler, der accepterer, at forvaltningen blander sig i tilrettelæggelsen af arbejdet. Det er imod al lovgivning. Det er utilstedeligt, at forvaltningen blander sig i folkeskolens indre anliggender. Køber materialer og siger: I skal bruge de her materialer - og kontrollerer, at lærerne bruger dem. Det er fuldstændig vildt. Forvaltningen har ikke noget som helst at gøre inden for skolens mure. Hvis jeg var skoleleder eller lærer, ville jeg sige: Denne kommune vil jeg ikke være i.

Efter flere år, hvor jeg har følt mig kriminel, fordi jeg har insisteret på at være faglig og ikke kun sælge reform-datasikrede-skræddersyede kommunale kurser, føler jeg igen et håb. For jeg kan henvise til dig! Og igen tage min gerning op som underviser på professionshøjskolen. Jeg kan nu med faglig stolthed pege på folkeskolelærernes grundfaglighed. Uden at de studerende, lærerne og jeg skal føle os kriminelle. Og forsigtigt lukke døren, fordi vi mærker, at vi er bagstræberiske landforrædere, fordi vi bruger "forældede" pædagogiske og didaktiske grundbegreber.

Men jeg vil lige være sikker. Hvad siger du Marianne? Kan jeg nu med løftet hoved igen insistere på at,en folkeskolelærer eksempelvis først og fremmest må have:

1) en professionel omgang med ikke-viden, fordi læring rent faktisk er usynlig, elevens potentialer først viser sig efterhånden og vi ikke kan vide, hvad det er for en fremtid eleven skal møde efter skolen. Der findes ikke synlig læring.

2) en didaktisk rationalitet, fordi vi simpelthen ikke kan måle kvaliteten af en undervisning, så i stedet må læreren sammen med kolleger og forældre forholde sig kritisk og rationelt til, hvorfor, hvad og hvordan der skal undervises. Læringsmålstyret undervisning er for snævret et begreb til at være produktivt rent didaktisk.

3) et pædagogisk formål, det vil sige, at skolens formål altid er at give mulighed for, at eleven bliver et myndigt menneske med et personligt samfundsansvar. Bliver læreren pålagt noget, der går i modsatte retning, skal læreren udøve offentlig kritik.

4) et kritisk øje for, at skolen ikke bliver en pædagogisk provins, det vil sige, at skolen skal pege på elevens fremtidige hele liv og ikke kun træne eleven til at kunne begå sig i skolens testsdiscipliner.

5) en pædagogisk praksis, det vil sige at folkeskolelærere ikke er dyr med instinkt eller robotter med en indkodning, men at enhver praksis er kendetegnet af lærerens valg, ansvar og forestilling om en egentlig pædagogisk opgave.

6) en bevidsthed om det pædagogiske paradoks for folkeskolelæreren skal tvinge til frihed og insistere på at eleven har en læringsnatur, som skal udvikles. Helt uanset testresultat eller diagnose. At tvinge til frihed er paradoksalt, men mennesket bliver ikke automatisk frit af sig selv, det behøver den almene kunnen, viden og de holdninger, som skolen er ramme for.

7) en forståelse for den pædagogiske tvang, fordi lærere nogen gange må udøve en meget fast autoritet, hvis der ikke er nogen vilje hos eleven…. alene fordi pædagogik handler om at arbejde med viljen, og uden den er det ikke muligt at indgå i en pædagogisk relation..

8) en pædagogiske difference, det vil sige, at teori-praksis aldrig kan være det samme og derfor kan teorier og metoder ikke overføres direkte til en undervisningspraksis, men alene inspirere og korrigere lærerens forståelse af undervisningens planlægning, udøvelse og evaluering. Der findes ikke metoder-der-virker.

9) en pædagogisk skøn, fordi kun læreren kan vurdere forholdet mellem teori og praksis, mellem normer og realitet, mellem tvang og lyst, mellem processen og produktet, mellem den enkelte elev og fællesskabet osv. i den konkrete praksis, som den finder sted nu og her.

10) en pædagogisk dobbelthed, fordi etik og politik ligger tæt op af pædagogikken og derfor er to sider af pædagogikken som folkeskolelæreren skal forholde sig til, mene noget om og ytre sig om i offentligheden,

Kort sagt, at lærere er uddannet didaktisk og pædagogisk, således at de selv skal kunne planlægge, udføre og evaluere undervisningen, der gør det muligt for eleverne at blive myndige i forlængelse af folkeskolens formålsparagraf og i dialog med skolens samarbejdspartnere.

Jeg har insisteret på ovennævnte pædagogiske begreber i mange år. Jeg er jo uddannet. Men jeg har fået klager fra skoleledere og forvaltninger over at jeg hhv. kritiserede deres personlige ven Hattie og at jeg ikke fulgte kommunernes reformstrategier om, at lærerne skulle gøre alting anderledes og efter bestemte metoder, manualer og matrixsystemer.

Men Marianne, nu kan jeg henvise til dig, ik? Også selvom du ikke er undervisningsminister, men jeg kan pege på, at du opfordrer til, at lærere nu gør det, som de mener er fagligt forsvarligt og ikke påtager sig opgaver og metoder, som ikke har en pædagogisk og didaktisk kvalitet?

Jeg er for første gang i mange år lettet, glad og fuld af faglig handlekraft.

Jeg glæder mig til at møde lærerstuderende og lærere som lektor i pædagogik/didaktik efter sommerferien.

Men hvad siger du Marianne, har jeg virkelig grund til det?

Powered by Labrador CMS