Debat

Kære Lars Qvortrup. Jeg undres fortsat …

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Først og fremmest vil jeg takke dig for at svare på min undren, som kan læses her:

http://www.folkeskolen.dk/572590/kaere-lars-qvortrup-jeg-undrer-mig-

Med din replik, som kan læses her:

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

http://www.folkeskolen.dk/572656/kaere-anette-lind-jeg-er-smigret

I torsdags den 15. oktober blev jeg opmærksom på problematikken, da jeg så en præsentation fra dig/LSP, og blev opmærksom på nogle beskrivelser af effekter og effektstørrelser, som jeg umiddelbart anså som fejlagtige. Dette vækkede en undren i mig. Så kunne jeg straks have lavet et indlæg, hvor jeg anklagede dig for at anvende fejlagtige beskrivelser af effekter og effektstørrelser ved det pågældende arrangement. Det ville have været en overilet handling.

Det kunne tænkes, det blot havde været en ”enlig svale”, eller at det var mig, der på trods af mit efterhånden store kendskab til Hatties effektlister, enten havde misforstået noget eller havde manglende kendskab til hvilke lister Hattie har udgivet. Derfor var jeg nødsaget til at indsamle empiri, det er jo sædvanlig akademisk praksis, at indsamle empiri og analysere, for at bekræfte eller afkræfte en hypotese. Så det gjorde jeg. Som beskrevet i mit indlæg, jeg gentager gerne, er både præsentationer og videoklip offentligt tilgængelige og kan hurtigt søges via Google søgemaskinen.

Formålet med indlægget var ikke en stillingtagen til Hattie, men undren over, at nogle effektbeskrivelser ikke passede, ligesom visse af effektstørrelserne var anderledes, sammenlignet med Visible Learning 2009 og Synlig Læring - for lærere 2012 på flere præsentationer fra flere arrangementer, hvor den samme effektliste var anvendt. Desuden havde jeg flere, relaterede spørgsmål, som en undren, afledt af præsentation og udtalelser på Stormødet i Horsens fra 2013.

Jeg bemærker, at du som oplægsholder havde medtaget specifikke effekter og blandt andet udtalte, at:

- og der er en række andre, som jeg ikke vil gennemgå her, men der er altså ting, som man ved, er meget vigtige …

I dit indlæg ”Kære Anette Lind, jeg er smigret” skriver du:

Han siger meget klart, at man ikke kan bruge hans berømte (og for nogle: berygtede) effektlister på den måde, at man bare skal vælge de indsatser, der ligger øverst, og skal ignorere dem der ligger nederst. Det vigtigste er selve tankesættet, siger Hattie, at når lærerne går ind i klasseværelset, er det deres rolle at evaluere virkningen af det, de gør.”

Modsiger denne udtalelse ikke, hvad der står på præsentationen og dine udtalelser, blandt andet på stormødet i Horsens 2013? Her udtaler du netop, at ”der er altså ting, som man ved, er meget vigtige”.

Med en sådan udtalelse, må det fortolkes sådan af tilhørerne, at der er tale om effekter som har en særlig vigtig betydning. Især, fordi mange af tilhørerne på daværende tidspunkt ikke kunne forventes at have haft kendskab til anvendelsen af Hattie, men er blevet præsenteret for Hattie og anvendelsen af effekterne for første gang på arrangementerne. Her bemærker jeg, at nogle af deltagere også er lægmand m/k, som ikke må formodes at have kendskab til Hattie overhovedet. Alle udtalelser og præsentationer af en højt estimeret professor vil således have en autoritativ værdi og vægt, og dermed, konsekvenser, for de tilhørere der har været til stede på arrangementer, hvor de omtalte præsentationer har været anvendt, og med de udtalelser der er fremkommet ved arrangementerne. Som nævnt i mit indlæg, må der være tale om tusinder, måske titusinder af bl.a. skolefolk, politikere, organisationsfolk der har taget dine indlæg til troende.

Hvad angår min undren, står den stadig til troende. Du har svaret, men ikke forholdt dig til den undren, jeg gav udtryk for. Jeg har ikke set benægtende svar. Indtil jeg hører andet, må jeg derfor betragte det som et udtryk for en accept af det præsenterede i mit første indlæg.

Dine øvrige betragtninger omkring anvendelse af Hattie og Program for Læringsledelse er spændende og en diskussion værdig, men anses ikke som værende relevante i denne sammenhæng.

Med venlig hilsen

Anette Lind, lærer, folkeskoleforælder, stud. pæd. i pædagogisk psykologi og skoledebattør