Helsingør Kommune har fået forbud mod elevernes brug af Cromebooks. Det kan få konsekvenser for skoler over hele landet.

Forvirring før skolestart: Må skolerne bruge Chromebooks?

Chromebooks i skolerne har været en af sommerens helt store emner i medierne. Og her en uge før skolestart ved ingen endnu ikke, om den udbredte computer og dens styresystem kommer til at volde lærerne problemer.

Publiceret Senest opdateret

Omkring halvdelen af de danske skoler bruger Googles Chromebooks.

Derfor skabte det en del usikkerhed i skoleverden, da datatilsynet midt i skolernes sommerferie besluttede, at Helsingør Kommune ikke måtte bruge den populære computer og dens styresystem i undervisningen.

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal frygter på den baggrund, at usikkerheden om regler og produkter kan få mange skoler til at lukke for eller minimere brugen af Chromebook allerede her i de første uger af skoleåret.

For selvom forbuddet strengt taget kun gælder Helsingør, vurderer Claus Hjortdal, at afgørelsen vil få en afsmittende effekt på andre kommuner.

Og skoleledernes formand er også selv i tvivl om, hvad foreningen skal råde sine medlemmer til.

”Udfordringen er lige nu, at jeg ikke ved, hvad vi fra Skolelederforeningen skal anbefale”, siger Claus Hjortdal.

”Hvis jeg ser og hører rigtigt, og det er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg gør, så betyder det, at man ikke kan bruge Google systemet overhovedet”.

Hjortdal: Der skal findes en hurtig løsning

Kigger man nærmere på afgørelsen fra Datatilsynet står der, at Helsingør Kommune ikke må overføre "oplysninger til trejdelande uden det fornødne beskyttelsesniveau", og afgørelsen betyder altså kort fortalt, at Helsingør Kommune skal garantere, at persondata ikke kan bruges af andre lande.

Netop den udmelding gjorde, at kommuner og skoler over hele landet fik travlt midt i sommerferien.

For selvom forbuddet umiddelbart ifølge Datatilsynet kun gælder Helsingør, så mener Claus Hjortdal, at det vil få øjeblikkelige konsekvenser.

”Hvis forældrene protesterer, så lukker kommunerne det, indtil det er undersøgt. Jeg kan være bange for, at der er mange skoler, der lukker ned for det eller i hvert fald minimerer det med det samme”, siger han.

”Vi bruger meget elektroniske platforme, så det kommer til at betyde temmelig meget i hverdagen. Det gør også, at det presser på for at finde en løsning. Rigtig meget”.

DLF: Afgørelse får betydning for undervisningen

Danmarks Lærerforening er enige med Skolelederforeningen i, at afgørelsen nok vil kræve en stor omstilling for både lærere og elever på de skoler, der bliver påvirket.

”Det er virkelig ærgerligt for de lærere og elever, der skal i gang efter sommerferien, at de ikke kan bruge det, som de er vant til. Det vil kræve en masse af af lærernes faglighed. Det er en situation, som vil kræve forståelse fra både arbejdsgivere og forældre rundt omkring”, lød det fra næstformand i DLF Dorte Lange til Ritzau, da Datatilsynets afgørelse blev offentliggjort.

Hun vurderer, at det kan ændre lærernes planer for undervisningen umiddelbart efter sommerferien.

”Der kan komme et par måneder, hvor eleverne ikke kommer igennem det planlagte stof. Men så kommer de igennem noget andet”.

Tidlig advarsel

Allerede for halvandet år siden advarede Datatilsynet en række kommuner og skoler, der bruger Chromebooks og Googles programpakke til undervisning om mulige problemer med GDPR-reglerne.

Et år senere udtalte Datatilsynet kraftig kritik af Helsingør Kommune – blandt andet fordi kommunen ikke havde lavet en risikovurdering om, hvorvidt elevers persondata kunne falde i forkerte hænder.

Siden fik Helsingør Kommune mulighed for at lave en risikovurdering, og på baggrund af den vurdering afgjorde datatilsynet altså, at kommunens brug af Chromebooks skulle forbydes i kommunen.

"Helsingør Kommune har lavet et stort og dygtigt arbejde for at kortlægge, hvordan persondata bliver brugt i folkeskolen, men det belyser også de databeskyttelsesretlige problemer, der kan være med de store tech-firmaers måder at løse opgaven på", lød det fra it- sikkerhedsspecialist og jurist i Datatilsynet Allan Frank, da afgørelsen kom.

På baggrund af gennemgangen fra Helsingør Kommune, gør Datatilsynet opmærksom på:

”Mange af konklusionerne i denne afgørelse formentlig vil gælde andre kommuner, der benytter samme behandlingskonstruktion. Datatilsynet forventer derfor, at disse kommuner selv tager relevante skridt på baggrund af afgørelsen - også selvom tilsynet for tiden færdigbehandler et antal af sager vedrørende andre kommuner”.

Datatilsynet har endnu ikke taget stilling til, om andre kommuner også overtræder reglerne for GDPR ved at bruge Cromebooks. Allan Frank opfordrer kommunerne, som bruger Cromebooks, til at lave samme undersøgelse, som Helsingør Kommune har gjort.

KL ønsker klare retningslinjer

Kommunernes Landsforening (KL) har skrevet til finansminister Nicolai Wammen (S) samt undervisningsministeren, erhvervsministeren og justitsministeren for at få klare retningslinjer for, hvordan man kan bruge Googles produkter.

”Det er ikke en ny problematik, men det er en problematik, som kommuner og alle andre, såvel offentlige som private, længe har afventet en løsning på”, skriver KL i brevet.

”Derfor er der brug for, at regeringen beder de relevante myndigheder sikre, at der bliver skabt klare retningslinjer for brugen af de her cloudtjenester”.

I brevet fra KL står der videre, at cloudløsninger er en af de mest sikre måder at opbevare data.

”Men der er nu skabt betydelig usikkerhed om anvendelsen af disse, og det er uholdbart, at der ikke er fundet en løsning på problemet”, skriver KL.

I brevet kalder KL kalder regeringens politiske linje på dataområdet for "restriktiv" og skriver videre, at det kan blive nødvendigt at kompensere kommunerne.

"Der findes og kan opbygges andre løsninger. Så hvis regeringen ønsker at fastholde denne restriktive linje, så kan det godt lade sig gøre. Men det vil blive meget dyrt".

"Der vil være brug for, at vi drøfter, hvordan kommunerne vil blive kompenseret for de meget store udgifter", skriver KL.