Glad Fagskole stillede op til årets Special Skills i Ishøj for at vise deltagerne, at tv-produktion kan være en mulighed, når de skal videre fra folkeskolen.
Glad Fagskole stillede op til årets Special Skills i Ishøj for at vise deltagerne, at tv-produktion kan være en mulighed, når de skal videre fra folkeskolen.

Evaluering: Special Skills gør elever klogere på uddannelse og praktik

Uddannnelsesvejledningen Special Skills gør elever med særlige behov klogere på, hvad de skal efter folkeskolen. En lærer efterlyser alligevel mere formidling fra andre unge med særlige behov, der har afsluttet folkeskolen, viser en evaluering. Arrangørerne vil gøre det endnu bedre.

Publiceret

Konklusion

Evalueringen af Special Skills har haft til formål at undersøge,hvorvidt arrangementet fungerer som et målrettet vejledningstilbudtil unge med særlige behov. Konklusionen er, at arrangementet istor grad lever op til dets målsætninger.

Special Skills udfylder den mangel, som dets initiativtageresøgte at udfylde; netop et målrettet vejledningstilbud til unge medsærlige behov, som også er en god oplevelse.

Selv om arrangementet mestendels opfylder dets målsætninger, erder nogle opmærksomhedspunkter, som er værd at følge op på:

Arrangementets strukturering i forhold til, hvordan elevernebliver præsenteret for stande og aktiviteter har storbetydning.

Variationen i målgruppen unge med særlige behov kan gøre detsvært at favne alle.

Der efterlyses mere inddragende formidling, for eksempel fraandre unge med særlige behov, som har afsluttet folkeskolen.

Pris på 30.000 kroner

Special Skills har fået tildelt Årets Anker 2020 af HKHovedstaden, som står bag prisen på 30.000 kroner. Begrundelsen er,at foreningen gør op med uoverskueligheden og giver unge medsærlige behov bedre vilkår for at træffe oplyste valg om job oguddannelse.

Årets Anker er en pris til påskønnelse af personer ellerorganisationer, som gør noget særligt for arbejderbevægelsen ogdens medlemmers forhold, herunder de menneskelige relationer.

"Med det formål passer jeres indsats fra Special Skills som fodi hose. Det er derfor, I nu modtager Årets Anker 2020 som enanerkendelse og en opfordring til at fortsætte jeres vigtigearbejde", sagde HK Hovedstadens fællesformand Christian Grønnemark,da han for nylig overrakte prisen med halvandet års forsinkelse pågrund af coronapandemien.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden 2017 har udskolingselever med særlige behov kunnet deltage i uddannelsesvejledningen Special Skills i Ishøj. I år kom Viborg også med, og planen er, at hele landet skal være dækket ind med 10-12 arrangementer om tre år.

Til gengæld er betydeligt flere enige i, at eleverne både har fået en bedre forståelse af deres muligheder for uddannelse og praktik og mere viden om indholdet af disse muligheder. Henholdsvis 68 og 73 procent er enten delvist eller helt enige i de to forhold.

Variation i elevgruppen kan være grunden til, at nogle lærere ikke oplever, at Special Skills virker afklarende for deres elever, fremgår det af evalueringen. For eksempel ligger nogle elever i en gråzone, hvor de også har muligheder inden for det almene skoleområde.

Restriktioner førte til guiede ture

Restriktioner førte til guiede ture

Det kan også spille ind, at der var en væsentlig forskel på de to arrangementer. På grund af covid19-restriktioner blev elever og lærere fra samme skole gruppevis guidet rundt til de forskellige stande på Thorshøjgård. Da turen kom til Havredal, var restriktionerne ophævet, så her kunne elever og lærere frit gå rundt mellem standene.

Der er ikke meget, eleverne er utilfredse med, men netop manglen på aktiviteter og stande, hvor man bare skal kigge på, kan de ikke lide.

Oplagt at bruge unge med særlige behov som formidlere

På Havredal kunne flere elever genkende tidligere elever fra deres skoler, som nu går på landbrugsskolen. Det får en lærer til at foreslå, at landbrugsskolens elever bliver involveret mere og fortæller om deres oplevelse og udbytte af at gå der.

Hos Special Skills er formand Ulla Groth glad for evalueringen.

"Vi vil blandt andet arbejde videre med nogle af de ting, vi måtte gøre af nød på grund af corona, og som viste sig at fungere godt. For eksempel at der følger en guide med rundt, for når eleverne føler sig trygge, tør de måske stille spørgsmål til det, de ser. Så vi vil have mere struktur på besøgene", siger hun.

Eleverne skal kunne prøve noget på alle stande

Eleverne skal kunne prøve noget på alle stande

Et andet fokusområde er, hvilke elever der besøger Special Skills.

"Gruppen er meget bred, så noglem vil have mere gavn af at besøge det almindelige SkillsDenmark. Det kan for eksempel være svært ordblinde, mens elever med autisme eller ADHD har brug for at se flere tilbud for at finde ud af, hvad der klikker for dem. Om det er it, dyr, mad eller blomster", siger Ulla Groth.

Hun vil også arbejde videre med kritikken af, at der er stande uden aktiviteter.

"Vi lægger op til, at der skal være aktiviteter, men vi havde nok ikke kommunikeret det godt nok ud i Viborg, hvor de Ishøj ved, at der skal være blomster, så eleverne kan binde en flot buket til mor, og de kan pynte donuts fuldstændig vildt. Så der er nogle ting, vi kan rette op på", siger Ulla Groth.

Du kan læse evalueringen via dette link:

Læs mere

Evaluering af Special Skills 2021

Powered by Labrador CMS